TVRDE DA NEMA POTREBNO RADNO ISKUSTVO

Upravna ispekcija tvrdi da Begović ne ispunjava uslove za v.d. direktora, Uprava za sport to demantovala

"Nisu utvrđene nepravilnosti u postupku određivanja Marka Begovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade", saopšteno je iz tog Vladinog organa

9096 pregleda 5 komentar(a)
Marko Begović, Foto: TV Vijesti
Marko Begović, Foto: TV Vijesti

Upravna inspekcija utvrdila je, kako se navodi, da nema dokaza da Marko Begović ispunjava uslove za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade.

U zapisniku o izvršenom varednom inspekcijskom nadzoru, u koji je MINA imala uvid, konstatuje se da nema dokaza na osnovu kojih bi se na pouzdani način utvrdilo da Begović ispunjava uslove za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade, u pogledu potrebnog radnog iskustva.

Inspekcija je utvdila i da Begović ima još dva radna odnosa sa punim radnim vremenom. “Na Fakultetu za sport u Beogradu, po Ugovoru o radu br. 17/21 od 18.01.2021. godine, sa zvanjem docent, Begović radi na određeno vrijeme u trajanju od pet godina. Begović ima i radni odnos na američkom univerzitetu u Emiratima (AUE), po ugovoru o radu na puno radno vrijeme, od 29. avgusta 2021. godine, u zvanju docent, na Fakultetu za administraciju”, piše u zapisniku. On je na toj funkciji od 23. septembra 2021. godine.

Uprava za sport je nešto kasnije demantovala informaciju da Begović ne ispunjava uslove za vršioca dužnosti direktora tog Vladinog organa.

Saopšteno je da je zapisnikom Upravne inspekcije o izvšenom vanrednom inspekcijskom pregledu (12. novembra 2021.) upravni inspektor utvrdio da Begović ima potrebno radno iskustvo za starješinu organa uprave.

"Nisu utvrđene nepravilnosti u postupku određivanja Marka Begovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade", saopšteno je iz tog Vladinog organa.

Navodi se da je inspektor donio zaključak kojim se obustavlja postupak inspekcijskog nadzora koji je izvršen u tom predmetu.

"Upravna inspekcija, dva mjeseca nakon što je obustavljen postupak inspekcijskog nadzora nad Upravom za sport i mlade (11.01. 2022), na nezakonit način, pozivajući se na Zakon o upravnom postupku koji u članu 64 propisuje da se u potpisanom i zaključenom zapisniku ne smije ništa dodavati niti mijenjati sačinila Dodatak zapisniku br. UPIN09-700/21-464/7, donoseći praktično novi Zaključak o već okončanom predmetu i obustavljenom postupku", piše u reagovanju Uprave.

Navodi se da je Uprava za sport i mlade blagovremeno, u roku od tri dana od prijema dodatka zapisniku, poslala primjedbe sa dokazima koji potvrđuju da Begović ispunjava uslove za starješinu organa uprave.

"Na sajtu Uprave za sport i mlade direktor Uprave za sport i mlade Marko Begović objavio je svoj imovinski karton i dozvolio uvid u bankovne podatke, jer nema šta da krije i svojim radom do sada je dokazao da je sve transparentno i dostupno javnosti. Na kraju želimo da zaključimo da sve ovo neće zaustaviti reformske procese u tom javnom organu", piše u reagovanju Upprave za sport i mlade.