VK Kataro

Jadran siguran protiv Katara

Vaterpolo

Jadran siguran protiv Katara

10. Februar 2023, 20:32 h
Sigurni Jadran i Primorac

Vaterpolo

Sigurni Jadran i Primorac

4. Februar 2023, 20:49 h 7
Pobjede Jadrana i Primorca

Vaterpolo

Pobjede Jadrana i Primorca

19. Mart 2022, 21:21 h 1
Primorac siguran protiv Katara

Vaterpolo

Primorac siguran protiv Katara

10. April 2021, 19:02 h 2