Oboren tender za nabavku namještaja za državne organe

Komisija konstatovala da je Uprava za imovinu prekršila Zakon o javnim nabavkama pri izboru ponuđača
371 pregleda 0 komentar(a)
Blažo Šaranović, Foto: Boris Pejović
Blažo Šaranović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 30.10.2018. 15:26h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, tender Uprave za imovinu za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe državnih organa.

Na tenderu procijenjene vrijednosti 166.970 eura Uprava za imovinu, kojom rukovodi Blažo Šaranović, je odlučila da se kao najpovoljnija na javnom nadmetanju izabere ponuda firme Dr Trade, a žalbu na tu odluku Komisiji je podnijela firma Was Design.

Ne ulazeći u osnovanost žalbenih navoda firme Was Design, čija je ponuda bila ispravna i drugorangirana na tenderu, Komisija je utvrdila da je Uprava za imovinu učinila bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama koja je mogla da dovede do diskriminacije ponuđača i ograničavanja konkurencije na tenderu.

Uprava je u tehničkim karakteristikama dokumentacije predvidjela „boja univera po izboru“, a nakon toga je i pored činjenice da se pojašnjenjem tenderske dokumentacije ona ne može mijenjati, ipak dala pojašnjenje i dopunu kojom je predviđeno da će boju univera birati naručilac. Na kraju se desilo da je izabrani ponuđač Dr Trade u svojoj ponudi naveo „boja univera po izboru“, dok je žalilac u finansijskom dijelu ponude naveo „boja univera po izboru naručioca“.

Obje ponude su na kraju prihvaćene kao ispravne, iako je, kako je zaključila Komisija, bilo nesporno da su takve ponude neuporedive i da je jedna morala biti odbijena kao neispravna.

Preporučujemo za Vas