Valdanos: Zub vremena pojeo na divlje izgrađen kompleks

Vještak građevinske struke Skender Hodža je u dopuni nalaza naveo da mu je zadatak bio da uviđajem na licu mjesta i uvidom u planska dokumenta utvrdi da li su u Valdanosu bili izgrađeni bilo kakavi objekti u skladu sa urbanističkim planovima i da li je riječ o vojnim kompleksima
477 pregleda 4 komentar(a)
Uništeni bazen u nekadašnjem vojnom kompleksu, Foto: Samir Adrović
Uništeni bazen u nekadašnjem vojnom kompleksu, Foto: Samir Adrović
Ažurirano: 29.01.2019. 09:57h

U Valdanosu ne postoje objekti vojnog karaktera, zbog čije izgradnje je država i eksproprisala zemljište 1978. godine, a Vojska bivše SFRJ nije imala dozvolu lokalne uprave da izgradi turistički kompleks u uvali nadomak Ulcinja.

To piše u izvještaju vještaka građevinske struke Skendera Hodže, predstavljenom na završnoj raspravi po zahtjevu bivših vlasnika koji zahtijevaju da im se imovina vrati.

Hodža konstatuje da su svi objekti u uvali ruinirani i neupotrebljivi.

Ulcinjski katastar odluku će donijeti naknadno, a u slučaju žalbe - pitaće se Ministarstvo finansija.

Hodža je u dopuni nalaza naveo da mu je zadatak bio da uviđajem na licu mjesta i uvidom u planska dokumenta utvrdi da li su u Valdanosu bili izgrađeni bilo kakavi objekti u skladu sa urbanističkim planovima i da li je riječ o vojnim kompleksima.

Naveo je da je prethodno tražio od Opštine urbanističke planove i odobrenja za gradnju u uvali.

„Od stručne službe urbanizma dobio sam odgovor da oni ne posjeduju takvu dokumentaciju, ali da su informisani da je prostor eksproprisalo Ministarstvo odbrane za svoje potrebe. Postavlja se pitanje na osnovu koje dokumentacije je izgrađen turistički kompleks kada Opština, na čijoj se teritoriji nalazi uvala, uprkos obavezi, nema nijedan papir vezan za gradnju“, naveo je Hodža u nalazu.

On je utvrdio da je pumpna stanica demolirana i neupotrebljiva, kao i oprema u sanitarnom čvoru, a dio je i odnesen.

„Upravna montažna zgrada bila je zatvorena i zbog šiblja i drveća, nepristupačna za pregled. Otvoreni bazeni sa pratećom opremom su ruinirani i dovedeni u stanje neupotrebljivosti, jer su ostale samo betonske konstrukcije. Objekti disko-kluba i vešeraja su zarasli, ali se golom okom može vidjeti da su potpuno demolirani i van upotrebe“.

Hodža je naveo da su u sličnom ili gorem stanju i sportski tereni, recepcija auto-kampa, kolektivne tuš kabine, objekti ambulante, druge recepcije, samoposluge, restorana, kafane i pošte, a potpuno je uništeno i oko 30 bungalova.

„Imajući u vidu i da je kanalizacija u propadanju i da je javna rasvjeta skroz oštećena, mogu da konstatujem da je turistički kompleks u cjelosti van upotrebe. Pošto je kompleks pripadao Vojsci za njene potrebe, a u skladu sa naloženim zadatkom, konstatujem i da prilikom obilaska nijesam naišao ni na jedan vojni objekat. To je bilo vojno odmaralište isključivo u turističke svrhe“.

Hodža se nije bavio stanjem dvije nekada luksuzne vile na Mendri, koje su bile namijenjene visokim vojnim funkcionerima, jer to niko nije ni tražio od njega.

Sagovornik „Vijesti“ kazao je da su i one propale.

Bez maslina i zemljišta u Valdanosu, u dva navrata 1978. godine, ostale su 204 porodice, odnosno sadašnjih oko 600, i tri vjerske zajednice.

Imovina je oduzimana radi izgradnje vojne baze koja nikada nije izgrađena, niti je zemljište privedeno namjeni.

Kvadrat zemljišta pod maslinom plaćan je navodno 1,07 dolara, a korijen masline 59,74.

Naknadnim vještačenjem, dr Momčilo Radulović i dr Biljana Lazović utvrdili su da kvadrat zemljišta vrijedi 44 eura, a stablo masline 417,5.

Opštinska i regionalna komisija za povraćaj i obeštećenje odbila je zahtjeve većine bivših vlasnika, što su odlukama potvrdili Upravni i Vrhovni sud.

Pravni osnov za donošenje takvih odluka bio je zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju kojom je propisano “da bivši vlasnici koji su za oduzeta imovinska prava primili pravičnu ili tržišnu naknadu u novcu ili drugim stvarima ili pravima, nemaju pravo na povraćaj ili obeštećenje”.

Bivši vlasnici tvrde da oko 980 hiljada metara kvadratnih sa oko 18.000 stoljetnih maslina nikada nije privedeno namjeni i da naknada nije bila ni pravična, ni tržišna, što su, ističu, utvrdili i vještaci.

Država se 2004. obavezala da će vratiti zemljište 

Bivši potpredsjednik Vlade Milorad Vujović u avgustu 2016. je cijenio da bi trebalo izmijeniti važeći Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju i vratiti se na izvorni, osnovni zakonski tekst usvojen 2004.

To je, kako je tada kazao, jedino rješenje za vlasnike oduzete imovine, posebno u Valdanosu.

Vujović je tvrdio da je Valdanos jedan od najgorih primjera restitucije oduzete imovine. Prije pola vijeka ta imovina je oduzeta za gradnju strateškog vojnog kompleksa. Umjesto toga, niklo je vojno odmaralište.

Država se zakonom iz 2004. obavezala da bivšim vlasnicima zemljište vrati u naturi. Međutim, kada je tri godine kasnije Vlada procijenila da joj se više isplati da zemljište proda, predložila je izmjenu zakona i ranije vlasnike oduzete imovine izbacila iz započetog procesa restitucije.