Udruženje penzionera: Drastično kršenje zakona prilikom umanjenja penzije za jedan euro

Zahtijevamo da se sljedećom isplatom penzija svim oštećenim penzionerima vrati nezakonito umanjenje i ne spore da je humano pomoći ugroženima od razarajućih prirodnih pojava i smatraju da se i penzioneri shodno svojim mogućnostima trebaju pridružiti

10755 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Udruženje penzionera "Za život dostojan čovjeka" saopštilo je da odluka Upravnog odbora Fonda PIO od 16. marta kojom su februarske penzije umanjene za jedan euro predstavlja drastično kršenje Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

"Naime, odlukom nekompletnog Upravnog odbora Fonda PIO od 16. marta ove godine, i to u nepotpunom sastavu pri čemu ne mislimo na broj članova nego na propisani zastupljenost pojedinih grupacija (tri člana UO su razriješena Odlukom Vlade CG), iz dnevnih medija smo saznali da su prilikom februarske isplate penzije penzionerima iste umanjene za jedan , kako je rečeno iz Fonda PIO, za postradalo područje od zemljotresa u Turskoj. Pri tome se, isto kao kod 'pogrešno" obračunatog usklađivanja penzija za 2022. godinu, pri čemu su penzioneri zakinuti za čitavih 15 procenata, i ovaj put radi o drastičnom kršenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.", kazali su iz ove nevladine organizacije.

Oni ne spore da je humano pomoći ugroženima od razarajućih prirodnih pojava i smatraju da se i penzioneri shodno svojim mogućnostima trebaju pridružiti.

"Međutim, način na koji je to urađeno, iza leđe penzionera, bez da se prethodno zatraži njihovo mišljenje i pristanak po tom pitanju i sl., smatramo da je nezakonit i time nedopustiv. Naime, bez znanja penzionera, “neko” je svojom voljom od njihovih penzija uzeo jedan dio, što, kako je saopšteno u javnosti, ukupno iznosi preko 80.000 eura. Dakle, na lično primanje, kakvo je penzija, bez pristanka ličnog primaoca, za navedeni iznos je umanjena penzija, pri čemu u fokusu naše pažnje nije toliko sam iznos, koliko je to način na koji je urađeno. Poznato je da svaki vid nasumične i samovoljne promjene iznosa ličnog primanja, koje je uređeno rješenjem o isplati (penzija, plata), ne može biti ni po kojem osnovu učinjen bez pristanka primaoca, u ovom slučaju penzionera, tako da se ovdje radi o grubom kršenju više zakona, sve do nivoa povrede osnonvih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Crne Gore", naveli su u saopštenju.

Oni traže da se navedena odluka objavi na sajtu Fonda PIO i da se ista u što kraćem dostavite njihovom udruženju.

"Drugo, imajući u vidu socijalno - ekonomski položaj većine penzionera, ovim putem zahtijevamo da se sljedećom isplatom penzija svim oštećenim penzionerima vrati nezakonito umanjenje", kazali su iz ovog udruženja.

Oni su predložili i da se iz fonda postojećih redovno uplaćivanih članarina (koji na godišnjem nivou iznose skoro jedan mlion eura) isplati navedena sakupljena suma pomoći i time na zakonit način realizuje ovaj human gest penzionera Crne Gore.

"Mislimo da ste ovakvim nepromišljenim postupkom propustili priliku da pozovete penzionere da na dobrovoljnoj osnovi odrede iznos koji bi bio izdvojen kao pomoć, čime bi se zasigurno prkupio značajano veći iznos od ovoga “nameta” na silu nametnutog građanima Crne Gore. Sve prethodno navedene zahtijeve ističemo sa dobrom namjerom da vam pružimo priliku da se izvinite penzonerima i crnogorskoj javnosti, te da se navedena postupanja vrate u zakonske okvire kako bi izbjegli da konačno razriješeje ovog problema potražimo pred relevantnim državnim organima, sudskim putem i slično.", naveli su u saopštenju, koje potpisuje predsjednik udruženja Dragoljub Janković.