POLICIJA OGRANIČILA PRAVO NA SLOBODU KRETANJA

Gonili žrtvu, a ne napadače

Policija “štitila” advokata Božidara Čarmaka sprečavajući ga da 8. marta dođe do manastira na Cetinju, a ne hapseći grupu koja mu je navodno pripremila sačekušu
24634 pregleda 34 komentar(a)
Policija mu ugrozila prava, umjesto da ih štiti: advokat Čarmak, Foto: Privatna arhiva
Policija mu ugrozila prava, umjesto da ih štiti: advokat Čarmak, Foto: Privatna arhiva

Cetinjska policija nije preduzela ništa kako bi procesuirala osobe koje su 8. marta navodno namjeravale da ugroze bezbjednost advokata Božidara Čarmaka, već su spriječili tog Baranina da dođe do Cetinjskog manastir, ograničavajući mu pravo na slobodu kretanja.

To je zaključak Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

“Savjet je ocijenio da je pogrešno procijenjena opasnost po bezbjednost pa je taktičke radnje trebalo primijeniti prema toj grupi lica, a eventualno ograničavanje osnovnih prava i sloboda građanina Čarmaka je opravdano samo onoliko koliko je trajala opasnost po njegov život. Ta opasnost se najefikasnije mogla otkloniti zadržavanjem i blagovremenim procesuiranjem lica koja su prijetila nasiljem... Postupanjem policijskih službenika došlo je do povrede suštinskih prava i nijesu preduzete odgovarajuće mjere za obezbjeđenje djelotvornog uživanja ljudskih prava”, piše u zaključku Savjeta.

Oni su preporučili rukovodiocu cetinjske policije Igoru Popoviću da spise predmeta uz njihov zaključak dostavi tužilaštvu:

“Kako bi isti ocijenio i odlučio da li ima bića krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, posebno kod pitanja slobode kretanja i lišenja slobode”.

Policija je Čarmaka, u noći uoči Nedjelje pobjede pravoslavlja, zaustavila na Brajićima, ne dozvoljavajući mu da pješke nastavi put ka Cetinju.

Obrazloženo je da ne žele kasnije da imaju problema sa onima koji su planirali da ga spriječe da sa krstom dođe do manastira. Prisilno je vraćen u Bar.

Članovi Savjeta Aleksandar Saša Zeković, Dražen Cerović, Branislav Radulović, Vladimir Dobričanin i Zoran Čelebić, po sopstvenoj inicijativi provjerili su postupanje policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje prema Čarmaku.

Za obrađivača i izvjestioca određen je predsjednik Savjeta, Zeković.

Očekivali hapšenje onih koji ugrožavaju

On je “Vijestima” rekao da je Savjet od Uprave policije zatražio da se nalože odgovarajuće provjere, da se pripremi i dostavi im detaljna informacija o postupanju policije prema Čarmaku:

“Kao i da se dostavi kopija spisa predmeta, što treba da uključi i službene zabilješke policijskih službenika koji su prema građaninu Čarmaku primjenjivali ovlašćenja. Ovaj slučaj neposredno je diskutovan sa načelnikom OB Cetinje na sjednici Savjeta održanoj na Cetinju, 9. marta 2020. godine. Savjet je, na licu mjesta, ocijenio da se radi o neosnovanom ograničavanju slobode kretanja. Kako su pružena pojašnjenja da je to urađeno iz razloga bezbjednosti samog građanina, Savjet je iskazao očekivanje da se, bez daljeg odlaganja, onda i procesuiraju sva lica za koja je postajala osnova sumnje da će ugroziti građanina”, kazao je Zeković.

Objasnio je da ih je UP informisala da je dežurni starješina u OB Cetinje Miloš Tomković, 8. marta 2020. godine oko 3 sata, pozvao dežurnog starješinu u Centru bezbjednosti (CB) Bar Amera Skenderovića i rekao mu da se Čarmak nalazi na teritoriji Opštine Budva “i da je pošao prema Cetinju u znak protesta jer održavanje litije u organizaciji Srpske pravoslavne crkve na Cetinju nije bilo odobreno”.

“U njihovoj međusobnoj komunikaciji je usaglašeno da se Čarmak doveze službenim vozilom do mjesta Kufin gdje će ga preuzeti službenici CB Bar, u cilju prikupljanja potrebnih obavještenja. U skladu sa procjenom situacije na terenu, dežurni starješina u OB Cetinje saopštio je kolegi u CB Bar da Čarmaku može biti ugrožena lična sigurnost i da mu može prijetiti opasnost od više neidentifikovanih lica, u blizini crkve Ćipur, koja mu, kako je izrazio sumnju, ne bi dozvolila dolazak na Cetinje, kao i to da se sa ovim licem obavi razgovor i upozna da njegov dolazak na Cetinje može izazvati incidentnu situaciju, te da u tom slučaju može biti ugrožena i njegova lična sigurnost”.

Odgovor UP neuvjerljiv

Objašnjeno im je i da su barski policajci Čarmaka “preuzeli u mjestu Kufin”, odvezli ga u službene prostorije CB Bar i uručili mu poziv, nakon čega je od njega prikupljeno obavještenje i sačinjen zapisnik, a inspektori su da informisali o potencijalnom ugrožavanju njegove lične sigurnosti.

UP je Savjetu na uvid dostavila kompletnu dokumentaciju među kojima i obavještenje prikupljeno od Čarmaka “iz kojeg je jasno da je namjeravao da se mirno služi pravima garantovanim Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima”. “Savjet je ocijenio da odgovor Uprave policije ne sadrži osnovana, razumna i uvjerljiva pojašnjenja konkretnog postupanja policijskih službenika prema građaninu Čarmaku. Evidentno su izostale radnje protiv lica koja su navodno namjeravala da ugroze bezbjednost građanina Čarmaka. Dodatno je zabrinjivajuće što su ta lica ostala nepoznata iako je policiji poznata lokacija na kojoj su namjeravali da ugroze njegov integritet i život (u blizini crkve Ćipur)”, ocijenili su iz Savjeta.

Sloboda izražavanja - osnovni temelj demokratskog društva

Uzimajući u obzir konkretni slučaj, Savjet podsjeća, da shodno praksi Evropskog suda za ljudska prava - sloboda izražavanja predstavlja osnovni temelj demokratskog društva i jedan od osnovnih uslova za njegovo napredovanje i za samoispunjenje svakog pojedinca, kazao je Zeković.

“Shodno tome, zaštita slobode izražavanja je od suštinske važnosti za demokratski politički proces u Crnoj Gori i treba je štititi bez obzira na sadržinu, na svakom mjestu i svakoj situaciji bez obzira na moguće reakcije većine. Savjet preporučuje da načelnik OB Cetinje konkretni predmet, koji uključuje i ovaj zaključak, dostavi nadležnom državnom tužiocu”, kazao je predsjednik Savjeta.

Preporučujemo za Vas