"zbog sumnje da su izvršili više krivičnih djela u sticaju i saizvršilaštvu"

Morsko dobro podnijelo SDT-u krivičnu prijavu protiv Blaža Jovanića, Dukley Marine i Barčića

"Jovanić Javnom preduzeću zabranio preduzimanje svih radnji do pravosnažnog okončanja navedenog postupka, kojim bi se onemogućavao 'Dukley Marina doo' u korišćenju dijela izgrađene obale i akva prostora u zahvatu Luke Budva, do pravosnažnog okončanja navedenog postupka, čime se omogućava nezakonito sticanje dobiti kompaniji"

10138 pregleda 8 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podnijelo je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu, protiv predsjednika i sudije Privrednog suda Crne Gore Blaža Jovanića, kao i kompanije "Dukley Marina" i njenog izvršnog direktora Admira Barčića.

Iz Morskog dobra navode da su krivičnu prijavu podnijeli zbog "osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih djela u sticaju i saizvršilaštvu - zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, ometanje pravde, navođenje na protivzakoniti uticaj, a prilikom postupanju u postupku za određivanje privremene mjere".

"Na osnovanost sumje da su navedena lica počinila ova krivična djela ukazuje to što je sudija Blažo Jovanić usvojio predlog za određivanje privremene mjere, te zabranio preduzimanje svih radnji Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore do pravosnažnog okončanja navedenog postupka, kojim bi se onemogućavalo društvo 'Dukley Marina doo' u korišćenju dijela izgrađene obale i akva prostora u zahvatu Luke Budva, do pravosnažnog okončanja navedenog postupka, čime se omogućava nezakonito sticanje dobiti kompaniji 'Dukley Marina doo', koji nemaju bilo kakav osnov, ni ugovorni odnos ni odluku da drže u posjed Luku Budva i da ostvaruju prihode, imajući u vidu da je Zaključkom Vlade iz juna 2021. godine stavljen van snage zaključak donesen u aprilu 2017. o privremenom ustupanju Luke Budva privrednom društvu 'Dukley Marina doo Budva' i ista je vraćena na upravljanje Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, te se kompaniji 'Dukley Marina doo' omugućava da pribavi imovinsku korist, a Javnom preduzeću za upravaljanje morskim dobrom Crne Gore u navedenom iznosu štetu", navode u Morskom dobru.

Dodaju da sumnju pojačava činjenica da se Jovanović pojavljuje kao sudija u vijeću koje je donijelo Rješenje kojim se usvaja prigovor i ukida Rješenje Privrednog suda.

"Njim je odbačen predlog za određivanje privremene mjere koju je predložila Dukley Marina i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje, "da bi nakon toga zadužio navedeni predmet i pored toga što je već u vijeću odlučivao u tom predmetu po prigovoru na Rješenje kojim je odbačen predlog tužioca - predlagača obezbjeđenja", ističu iz Morskog dobra.