SDT razdvojio krivične postupke pokrenute protiv Vukotića i Medojevića

Iz Specijalnog tužilaštva obrazložili su da se postupak protiv Medojevića mora posebno voditi, jer do sada nijesu prikupljeni svi dokazi neophodni za donošenje konačne odluke u pogledu krivice uhapšenog policijskog funkcionera

23690 pregleda 5 komentar(a)
Medojević (arhiva), Foto: Boris Pejović
Medojević (arhiva), Foto: Boris Pejović

Specijalno državno tužilaštvo razdvojilo je krivične postupke pokrenute protiv navodnog vođe škaljarskog kriminalnog klana Jovana Vukotića i policijskog funkcionera Dalibora Medojevića, kog će sada istraživati u novom predmetu.

Takvu odluku SDT donijelo je 5. maja, obrazlažući da se postupak protiv Medojevića mora posebno voditi, jer do sada nijesu prikupljeni svi dokazi neophodni za donošenje konačne odluke u pogledu krivice uhapšenog policijskog funkcionera.

"Razdvajaju se krivični postupci pred Specijalnim državnim tužilaštvom u predmetu Kti-S br. 18/21 protiv Vukotić Jovana i drugih zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401 a st. 1 u vezi st.6 KZ CG i krivičnog djela teško ubistvo putem podstrekavanja iz čl. 144 st. 1 tad. 8 u vezi čl. .24 KZCG i protiv Dalibora Medojevića bog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2 u vezi st.1 i 6 KZ CG, tako da se postupak istrage protiv Dalibora Medojevića, a zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ima posebno dovršiti iz razloga cjelishodnosti", piše u rješenju u koje su Vijesti imale uvid.

Tužilac obrazlaže da je pred SDT u toku krivični postupak protiv Jovan Vukotić, Jovana Mrvaljevića, Vladana Mijuškovića i Dalibora Medojevića zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401 a KZ CG i drugih krivičnih djela: "A kako je to određeno naredbama o sprovođenju i proširenju istrage Kti-S b.18/21".

"Do danas sprovoden je jedinstveni postupak u odnosu na navedena lica, te je utvrđeno da je u odnosu na Vukotić Jovana, Mrvaljević Jovana i Mijuškovic Vladana prikupljeno dovoljno dokaza koji nesporno ukazuju da su navedena lica izvršila krivična djela koja su im stavijena na teret. Istovremeno, a prema stanju u spisima predmeta, okrivijeni Mrvaljević Jovan se nalazi u pritvoru duže od pet mjeseci, te kako je u odnosu na označena lica stanje u spisima predmeta razjašnjeno, to je potrebno i podignuti optužnicu, a imajući u vidu hitnost u postupanju u odnosu na pritvorske predmete. Takođe, u odnosu na Dalibora Medojevića u do sada sprovedenom postupku nijesu prikupljeni svi dokazi neophodni za donošenje konačne odluke u pogledu krivice imenovanog. Naime, do današnjeg dana nije odgovoreno po zamolnici Specijalnog državnog tužilastva u pogledu pribavljanja komunikacija koje je ovaj okrivijeni imao sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije, odnosno sa organizatorom Vukotić Jovanom, a što predstavlja jedan od kjlučnih dokaza za utvrđivanje odgovornosti imenovanog. Kako je u odnosu na druge okrivijene istraga završena, a okrivljeni Mrvaljević Jovan se nalazi u pritvoru, iz razloga cjelishodnosti kako je to određeno čl.32 ZKP-a, postupak je potrebno razdvojiti u odnosu na okrivljenog Medojević Dalibora, koji će se posebno dovršiti. U tom cilju iz spisa predmeta Kti-S br.18/21 izdvojiće se dokazi u odnosu na okrivljenog Medojević Dalibora te de se formirati novi predmet kako bi se postupak posebno dovršio. S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izreci ovog rješenja", piše u dokumentu SDT-a.

Medojević je uhapšen 8. marta, a SDT ga tereti da je Vukotiću odavao povjerljive infomracije, preko kriptovane Sky aplikacije.

Bonus video: