ZAVRŠNE RIJEČI

Vraća li se pilot Delević u Aviohelikoptersku jedinicu MUP-a?

"Sve i da je tog jutra dobio nalog ili radni zadatak (za koji smo naknadno saznali da se sastojao u tome da bude „mamac“ ili „glineni golub“ za odvraćanje pažnje) bio je dužan da ga odbije iz razloga bezbjednosti jer su bili ispunjeni svi citirani uslovi iz Operativnog priručnika da odbije da obavi let", naveo je advokat.

22995 pregleda 25 komentar(a)
Bezbjednosna procjena bila dramatična: Detalj sa Cetinja tokom ustoličenja mitropolita Joanikija, Foto: Luka Zeković
Bezbjednosna procjena bila dramatična: Detalj sa Cetinja tokom ustoličenja mitropolita Joanikija, Foto: Luka Zeković

Poslije devet i po mjeseci okončan je disciplinski postupak protiv pilota Aviohelikopterske jedinice MUP-a Igora Delevića, koji je sa kolegom Draženom Vlahovićem odbio da 5. septembra prošle godine, zbog dramatičnih bezbjednosnih procjena, ali i lošeg stanja letjelice podigne helikopter i krenu tog jutra na Cetinje, gdje je prema planu akcije trebalo da budu u pratnji vojnog helikoptera kojim su na ustoličenje u Cetinjski Manastir prevezeni mitropolit MCP Joanikije i patrijarh SPC Porfirije.

Disciplinska komisija MUP-a, prema Zakonu o upravnom postupku, ima rok od 30 dana za odluku ali kako Aviohelikopterska jedinica kuburi sa manjkom pilota ali i letjelicama u jeku ljetnje turističke sezone za očekivati je da će već sljedeće sedmice biti poznato da li će pilot Delević i dalje biti pod suspenzijom...

U završnim riječima Delevićev zastupnik, advokat Miloš Vukčević kazao je da na osnovu sprovednog disciplinskog postupka se može izvući samo jedan zaključak - da pilot Delević nije odgovoran, odnosno da nije počinio težu povredu službene dužnosti - odbijanja izvršavanja naloga ili radnog zadatka.

"On se ne može smatrati odgovornim za težu povredu službene dužnosti iz razoga što nije ni bilo naloga ili radnog zadatka, odnosno nije mu ni bio postavljen. Postavlja se uopšte pitanje kako neko može biti pozvan na odgovornost da nije izvršio nalog kada tog naloga ili radnog zadataka nije ni bilo. Naime, iz iskaza svih svjedoka - bivšeg ministra Sergeja Sekulovića, direktora Sektora za vanredne situacije Miodraga Bešovića i pomoćnika direktora UP Miloša Rakonjca i Dragana Gorovića, jasno prozilazi da Deleviću nikada nije ni postavljen jasan nalog, koji konkretno zadatak treba da izvrši. Njemu je stavljeno na teret da je odbio da „preuzme pilotiranje helikopterom“, dok je u dopunjenoj Odluci o pokretaju disciplinskog postupka od 28.09.2021. godine navedeno da je Delević „odbio da helikopterom Aviohelikopterske jedinice, po nalogu neposrednog rukovodioca, a u vezi zahtjeva pomoćnika direktora UP izvrši transport lica iz Podgorice do Cetinja sa obrazloženjem da nije bezbjedno“. Međutim u ovoj pravnoj stvari, shodno članovima 6 i 7 Upustva o načinu korišćenja i upotrebi helikoptera i aviona MUP-a, izostao je nalog prije svega ministra o korišćenju i upotrebi letilice, pa moj branjenik ne može biti odgovoran za težu povredu službene dužnosti", naveo je Vukčević.

Advokat pilota je naveo da je ministar u pisanoj formi, osim u slučaju hitnosti kada može i usmenim putem, morao da navede precizno: vrstu letilice, datum i vrijeme polijetanja, maršrutu i svrhu leta.

"Sve to je izostalo, a i ministar tadašnji u iskazu kao svjedok jasno je izjavio da u razgovoru sa Bešovićem nije saopštio vrstu letilice koja će da se koristiti, datum i vrijeme polijetanja, maršrutu i svrhu leta. Sekulović je izjavio da ministar ne izdaje operativne naloge već da je samo rekao Bešoviću da helikopter bude pripravan. Dakle, nije ispunjena prva pretpostavka da bi postojala odgovornost Delevića, jer nije postojao ni pismeni ni usmeni nalog o upotrebi i korišćenju letilice. Ovo su potvrdili svi saslušani svjedoci, čiji iskazi se u ovom djelu potpuno podudaraju. I svjedok Bešović navodi da nije dobio od ministra precizne podatke o akciji već da je izdao nalog Deleviću da se javi Rakonjcu za precizna uputstva. Prema tome, direktno pretpostavljeni Deleviću, Bešović koji je jedini ovlašćen da daje radne zadatke i naloge pilotu, nije dao nalog da se izvrši let helikopterom. Rakonjac nije ni mogao izdati nikakvo naređenje /nalog Deleviću jer mu nije nadređeni", naveo je Vukčević.

"Glineni golub"

Tokom završnih riječi, Delevićev advokat saopštio je ocjenu da je pilot MUP-a, prema planu akcije, tog jutra trebalo da bude „glineni golub“, odnosno da je trebalo da ne izvrši transport lica (sveštenstva) već da samo odvrati pažnju građana na Cetinju, dok je planirano da se prevoz obavi drugim helikopterom.

"Od svjedoka Rakonjca saznajemo da Delević nije ni bio planiran da izvrši transport već da bude „mamac“ za odvraćanje pažnje i da upravlja praznim helikopterom", naveo je advokat.

Zastupnik pilota naveo je da je on bio dužan da kao vođa vazduhoplova "odbije da preveze lica ili teret koji mogu da utiču na sigurnost vazduhoplova.

"Sve i da je tog jutra dobio nalog ili radni zadatak (za koji smo naknadno saznali da se sastojao u tome da bude „mamac“ ili „glineni golub“ za odvraćanje pažnje) bio je dužan da ga odbije iz razloga bezbjednosti jer su bili ispunjeni svi citirani uslovi iz Operativnog priručnika da odbije da obavi let. Ovo posebno jer kao što se vidi iz iskaza svjedoka Gorovića, postojali su operativni podaci policije da postoji bespilotna letilica - dron sa eksplozivom koja je mogla da ugrozi bezbjednost helikoptera i lica koja se nalaze u njemu. Takođe, svjedok Gorović obavjestio je Delevića o tim podacima i rekao da ne upravlja helikopterom jer je nisu bili ispunjeni bezbjednosni uslovi i da je „ realano očekivati da može doći do oštećenja letilice kao što su prethodno oštećena pojedina policijska vozila.“ Ovu činjenicu potvrđuje i sam svjedok Sekulović koji je tada bio ministar koji isto tako kaže u svom iskazu da je postojala informacija da postoji dron sa eksplozivom koji može biti upotrebljen u cilju oštećenja letilice i onemogućavanja njenog bezbjednog leta od Podgorice do Cetinja. Više je Delević potreban Crnoj Gori nego Crna Gora njemu i nije zaslužio da se državni organ - MUP ovako ophodi prema njemu - pokreće disciplinski postupak i suspenduje ga za nešto što nije uradio", naveo je advokat.

Drugi pilot Aviohelikopterske jedinice MUP-a Dražen Vlahović početkom sedmice formalno je vraćen na posao nakon što je Komisija za žalbe 28. aprila ukinula odluku prethodnog ministra Sekulovića kojom je bio suspendovan zbog toga što je, 5. septembra sa kolegom odbio da helikopterom MUP-a krene u rizičnu akciju.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić rješenje da se Vlahović vrati na posao potpisao je 15. juna, a u obrazloženju se navodi da „njegovo prisustvo ne šteti interesu državnog organa, dok traje disciplinski postupak“.