Kontrola optužnice u predmetu "Plantaže" zakazana za 28. mart

Okrivljeni se sumnjiče da su zloupotrijebili svoj položaj i da su pribavili privrednom društvu "OMP-Engineering" DOO protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 40.000 eura

5486 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Kontrola optužnice u predmetu “Plantaže” zakazana je za 28. mart u Višem sudu u Podgorici.

To je "Vijestima" potvdila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Marija Raković. Dodala je da je predsjednik Višeg suda sudija Boris Savić zadužio taj predmet u rad.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Veselina Vukotića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića, Boža Mihailovića i Verice Maraš zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Kako je navedeno u saopštenju, oni se sumnjiče da su od 24. decembra 2019. do 23. aprila 2020. godine u Podgorici, kao odgovorna lica u oštećenom privrednom društvu "13. jul - Plantaže" AD, zloupotrijebili svoj položaj u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i nijesu vršili svoju dužnost, pa su tako pribavili privrednom društvu "OMP-Engineering" DOO protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 40.000 eura, a oštećenom nanijeli imovinsku štetu.

"Naime, okrivljenima V. V., Đ. R., S. Š., D. P. i B. M., stavlja se na teret, da su kao predsjednik i članovi odbora direktora oštećenog društva, postupali suprotno tada važećem Zakonu o privrednim društvima i Statutu oštećenog, a okrivljenoj V. M., da je, kao izvršni direktor oštećenog, postupala suprotno tada važećem Zakonu o privrednim društvima, jer se prilikom donošenja odluka i u upravljanju poslovanjem društva, a okrivljena prilikom izvršavanja odluka, nijesu pridržavali načela savjesnosti i postupali sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, niti su postupali savjesno i radili u korist društva kao cjeline, sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su okrivljeni Vukotić, Rajković, Šahman, Perović i Maraš optuženi da su prilikom razmatranja i odlučivanja o predlogu za poravnanje privrednog društva "OMP Engineering", sa kojim "Plantaže" vode parnicu pred Privrednim sudom, radi raskida Ugovora o osnivanju zajedničke fabrike za proizvodnju briketa "PLANT-OMP" DOO Podgorica i naknade štete i izgubljene dobiti, a u kojoj su svi izvedeni pisani i personalni dokazi u korist oštećenog, naročito poljoprivredno, mašinsko i finansijsko vještačenje, donijeli zaključke da se parnica rješava poravnanjem i odluku da se privrednom društvu “OMP Engineering”, “u svojinu prenese zemljište u površini od oko 37.000 metara kvadratnih, koje predstavlja dio zemljišta obuhvaćenog LSL “Skladišno-poslovna zona Donji Kokoti i isplati novčani iznos u visini od 350.000,00 eura".

"A prethodno su svjesno i namjerno propustili da odluče da se pribavi mišljenje advokatske kancelarije koja je zastupala oštećeno društvo u parnici i da se utvrdi tržišna vrijednost zemljišta koje oštećeno društvo prenosi u svojinu "OMP Engineeringa".

Maraševa je optužena da je izvršila očigledno štetnu odluku okrivljenih.

"Jer je kod notarke, sa ovlašćenim zastupnikom "OMP Engineeringa", zaključila očigledno štetni Ugovor o poravnanju, po kojem je oštećeno privredno društvo dužno da plati privrednom društvu 'OMP Engineering' iznos od 350.000,00 eura i prenese pravo svojine na 37.000 m2 poljoprivrednog zemljišta različitih kategorizacija, obuhvaćenog LSL 'Skladišno-poslovna zona Donji Kokoti, iako se radi o građevinskom zemljištu, tržišne vrijednosti 1.295.000,00 eura, odnosno da ukupno 1.645.000,00 eura svoje imovine, dok je 'OMP Engineering' dužan da prenese na oštećeno društvo svoj udio od 50 odsto vlasništva u zajednički osnovanom privrednom društvu 'Plant-OMP' DOO, za koji je, u očigledno štetnom Ugovoru o poravnanju, navedeno da njegova vrijednost i prodajna cijena iznose 1.398.474.47 eura, iako je ukupna imovina zajedničkog društva iznosila 1.062.537,00 eura, a ukupne obaveze 4.084.735,00 eura, pa nije postojala ekonomska opravdanost za otkup udjela po toj cijeni, jer je oštećeno društvo, Ugovorom o poravnanju, sebi ustanovilo obavezu u ukupnom iznosu od 5.483,209.47 eura (zbir ugovorene prodajne cijene udjela i obaveza zajedničkog društva), a stvarno još i veću, u iznosu od 5.729.735,00 eura (zbir stvarne vrijednosti imovine koju oštećeno društvo daje i obaveza zajedničkog društva)".

U saopštenju se navodi da usljed djelimičnog izvršenja očigledno štetnog poravnanja, privrednom društvu "OMP Engineering" je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 384.672,40 eura, a oštećenom društvu nanesena šteta.

Bonus video: