Ponovo o "Snajperovih" 300 hiljada eura

Ustavni sud usvojio žalbu Opštine Budva i ukinuo presudu Vrhovnog suda kojom je streljački klub naplatio odštetu zbog raskida ugovora o zakupu zemlje iznad Miločera

12900 pregleda 20 reakcija 0 komentar(a)
Planirani izgled Streljačkog kluba, Foto: Animacija sa sajta
Planirani izgled Streljačkog kluba, Foto: Animacija sa sajta

Ustavni sud usvojio je žalbu Opštine Budva, odnosno njenog Sekretarijata za zaštitu imovine, i ukinuo presudu Vrhovnog suda kojom je streljački klub “Snajper” prije šest godina naplatio od lokalne uprave više od 300.000 eura na ime štete pričinjene raskidom ugovora o zakupu opštinske zemlje u selu Kuljače iznad Miločera.

“Ukida se presuda Vrhovnog suda od 1. februara 2018. i predmet vraća tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje”, piše u presudi u koju su “Vijesti” imale uvid.

Nakon presude Vrhovnog suda kome se žalio klub koga su osnovali ruski državljani, ali i jedna od bliskih rođaka nekadašnjeg gradonačelnika Budve, sada pokojnog Rajka Kuljače, naplaćena je odšteta.

Vrhovni sud je presudio u korist kluba, nakon što su Osnovni i Viši odbacili tužbu za nadoknadu štete.

Utvrđeno je da ima osnova da se nadoknadi novac koji je klub uložio u opremanje opštinske zemlje, za koju se kasnije utvrdilo da je vlasništvo staromještanske porodice.

“Vrhovni sud je odlučujući po reviziji ‘Snajpera’ zanemario činjenicu da je streljački klub taj koji nije ispunjavao ugovorene obavezu i da je on skrivio raskid spornog ugovora o zakupu, budući da nije isplaćivao zakupninu u ugovorenom roku i to godinu dana prije nego što je saznao za prava trećih lica na zemljištu”, piše u ustavnoj žalbi Sekretarijata za zaštitu imovine koji je osporio presudu Vrhovnog suda smatrajući da su njome povrijeđene odredbe Ustava i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud ocijenio je da presuda Vrhovnog suda da ne sadrži ustavno-pravno prihvatljive razloge na osnovu kojih bi se mogao opravdati stav tog suda da je tužbeni zahtjev streljačkog kluba osnovan.

“Stav Ustavnog suda je da sve dok u osporenoj presudi nijesu navedeni dovoljni i relevantni razlozi kojima se sud vodio u donošenju svoje odluke, a koji mogu dovesti do uvjerenja da je taj sud stvarno ispitao slučaj i odgovorio na sve bitne navode stranaka, ne može se smatrati da ta presuda zadovoljava opšte zahtjeve koji proizilaze iz Ustavom i Konvencijom zajamčenog prava na pravično suđenje”, piše u odluci Ustavnog suda.

Prema izvještaju Sekretarijata za zaštitu imovine iz 2017, streljački klub “Snajper” je tražio da sud donese presudu kojom se utvrđuje da je raskinut ugovor o zakupu zemljišta od 28. jula 2010. i da obaveže Opštinu Budva da isplati štetu u iznosu od 222.230 eura.

U taj iznos nije bila uračunata i kamata za proteklih osam godina...

Streljački klub presavio je tabak nakon što je utvrđeno da im je Opština u zakup dala parcelu koja nije u njihovom vlasništvu. Navodno, klub je tada počeo sa uređenjem zemljišta, izradio je idejni projekat za gradnju streljačkog centra, ali je mještanska porodica na sudu pravosnažno dobila da je riječ o njihovom a ne opštinskom zemljištu.

Potom je klub zatražio raskid ugovora i isplatu uloženog novca.

Na sajtu streljačkog kluba, koji je još u funkciji, piše da je osnovan u martu 2009. u Budvi.

Osnivači kluba sebe opisuju kao ljude poznate iz sportske streljačke zajednice, među kojima su sportisti međunarodnog nivoa, uključujući prvake Evrope, treneri koji su u nekada bili na čelu reprezentacija, prvoklasni oružari, inženjeri, tehnolozi streljačkih objekata, članovi međunarodnog sudskog vjeća...

Cilj i danas registrovanog kluba je popularizacija svih oblika streljačkog sporta, održavanje sportskih takmičenja i stvaranje ekipe za dostojno predstavljanje Crne Gore na međunarodnoj sportskoj sceni.

Navode da im je cilj bio i da izgrade prvi streljački kompleks u Crnoj Gori, za šta su projekat uradili još 2010. godine, a predviđena je gradnja kompleksa na gotovo 18.000 kvadrata.

Bonus video: