"NEZAKONITO DOSTAVLJANJE PODATAKA O ZVIŽDAČU"

CRNVO: Savjet da razriješi Radonjića

"Na taj način direktor Agencije je prekršio član 47 Zakona o spriječavanju korupcije kojim je propisano da se sa podacima o zviždaču postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka"
1 komentar(a)
Sreten Radonjić, Foto: Zoran Đurić
Sreten Radonjić, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 30.07.2016. 15:12h

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) pozvao je Savjet Agencije za sprječavanje korupcije da razriješi direktora Agencije, Sretena Radonjića, zbog nezakonitog dostavljanja podataka o zviždaču Pozitivnoj Crnoj Gori.

Direktor Agencije je, kako se navodi, protivno Zakonu u sprječavanju korupcije dostavio podatke iz zahtjeva za zaštitu zviždača Patricije Pobrić, političkoj partiji.

"Na taj način direktor Agencije je prekršio član 47 Zakona o spriječavanju korupcije kojim je propisano da se sa podacima o zviždaču postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka", kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da Zakon ne predviđa mogućnost dostavljanja ovih podataka od Agencije, bilo kome osim nadležnim organima koji eventualno treba da ispitaju navode.

"Pozitivna Crna Gora nije ni u kom slučaju nadležni organ niti treća strana koja po bilo kom osnovu ima pravo na uvid u zahtjev za zaštitu zviždača", kaže se u reagovanju CRNVO.

Zakonom je navedeno da je jedan od razloga za razrješenje direktora povreda odredbi ovog zakona.

"Kako je direktor Agencije direktno prekršio jednu od ključnih odredbi koja se odnosi na zaštitu podataka o zviždaču, Savjet je dužan da u sladu sa svojim nadležnostima pokrene postupak razrješenja", navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se da je Pozitivna, koja nema pravni osnov da traži uvid u zahtjev za zaštitu zviždača, dužna da objasni javnosti razloge ovog postupka.

"Savjet je u obavezi da hitno reaguje i pokaže spremnost da obavlja poslove iz svoje nadležnosti. U suprotnom ovo tijelo će pokazati slabost da realizuje osnovnu funkciju zbog koje je formiran, a to je da kontroliše rad direktora i štiti primjenu ovog Zakona", kaže se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas