4 Life: Borba protiv droga u Crnoj Gori je doživjela poraz

Izvršni direktor NVO 4 Life Saša Mijović je rekao da predstavnici civilnog sektora nikako nijesu uključeni u rad Odjeljenja za droge Ministarsta zdravlja, ne učestvuju na adekvatan način u izradi strateških dokumenata
148 pregleda 9 komentar(a)
Saša Mijović, Foto: NVO 4 Life
Saša Mijović, Foto: NVO 4 Life
Ažurirano: 26.06.2016. 18:12h

Borba protiv droga u Crnoj Gori je doživjela poraz i povećava se broj mladih koji u sve ranijim uzrastima počinju koristiti narkotike, upozorili su iz nevladine organizacije 4 Life.

Izvršni direktor NVO 4 Life Saša Mijović, povodom 26 juna. Međunarodnog dana borbe protiv droge, rekao je da podizanje svijesti, informisanje o štetnim efektima droga i motivisanje društva da se angažuje u suzbijanju korišćenja ali i rasturanja narkotika, moraju biti u prvom planu borbe protiv narkomanije.

"Nažalost, i ovaj dan u Crnoj Gori protiče u trendu povećanja broja mladih koji u sve ranijim uzrastima počinju koristiti droge, kao i nedostatku volje i spremnosti nadležnih da se suoče sa ovim problemom. Kao što već duže vrijeme ukazujemo, borba protiv droga u Crnoj Gori je doživjela poraz", naveo je Mijović u izjavi dostavljenoj medijima.

U 4 Life su, kako je kazao, zabrinuti i nezadovoljni trenutnim stanjem u vezi sa problemom prevencije narkomanije, a zbog činjenica koje nesumnjivo svakodnevno ukazuju na to da je ta oblast u potpunosti zapostavljena.

"Uprkos postojanju Nacionalne strategije za sprječavanje zloupotrebe droga i akcionog plana za njeno sprovođenje, koordinisan i sistematski odgovor države na ovaj problem već duže vrijeme ne postoji", kazao je Mijović, koji je član Komisije za droge.

Prema njegovim riječima, za takvo stanje u državi najveću odgovornost snosi Ministartsvo zdravlja, odnosno, Odjeljenje za droge.

Mijović je rekao da od osnivanja to Odjeljenje ne obavlja funkciju zbog koje je osnovano i da zato, prioritetan cilj mora biti da se ono učini funkcionalnim i na njeno čelo postavi osoba sa stručnim kompetencijama i iskustvom potrebnim za obavljanje te funkcije.

"Koja će biti dokazani profesionalac iz ove oblasti i osoba koja će imati ličnih kapaciteta za uspostavljanje i održavanje komunikacije i saradnje sa svim institucijama i organizacijama koje daju doprinos i učestvuju u implementaciji Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga", kazao je Mijović.

On je rekao da sada nažalost to nije slučaj i da zbog toga u Crnoj Gori nema ni koordinacije ni multisektorske saradnje.

Mijović je kazao da je pod pritiskom nevladinih organizacija nedavno formirana Komisija za droge, ali da on u trenutnom sastavu ne može na adekvatan način da ispuni svrhu i cilj formiranja.

On je podsjetio da Komisiju čine četiti ljekara, specijaliste psihijatrije, jedna zubarka (šefica Odjeljenja za droge), jedan predstavnik civilnog sektora i jedna pravnica, kao sekretarka Komisije.

"Ovakvim izborom članova se stiče utisak da Ministarstvo zdravlja narkomaniju doživljava kao medicinski problem, što on svakako nije", ocijenio je Mijović.

On je rekao da u Komisiji za droge nema drugih predstavnika organizacija i institucija koje su učestvovale u pisanju Nacionalne strategije za sprečavanje zloupotrebe droga i koji učestvuju u sprovođenju aktivnosti u borbi protiv droge na državnom nivou.

Mijović je kazao da njihovo izostavljanje iz članstva u Komisiji smatraju velikim propustom Ministarstva zdravlja.

"Kao bitan propust ističemo i članstvo samo jednog predstavnika civilnog sektora u Komisiji, te smatramo da po uzoru na druge Komisije treba da bude više predstavnika civilnog sektora, čime bi se povećala transparentnost rada ovog tijela, bliža povezanost sa ciljnim grupama, te ispoštovao princip kvalitetne saradnje i partnerstva između državnih institucija i civilnog sektora", naveo je Mijović.

On je ocijenio da u Crnoj Gori prevencija skoro da i ne postoji, da programi nijesu standardizovani i ne sprovode se u kontinuitetu.

"Postojeći Registar o bolestima zavisnosti ne funkcioniše, nema podrške države postojećim servisima namijenjenim osobama koje su zavisne od droga, nedovoljni su kapaciteti za bolničko i vanbolničko liječenje istih, postojeći program rehabilitacije u državnoj ustanovi diskriminiše naše građane na osnovu finansijskih okolnosti, dok program resocijalizacije i ne postoji", kazao je Mijović.

On je rekao da predstavnici civilnog sektora nikako nijesu uključeni u rad Odjeljenja za droge Ministarsta zdravlja, ne učestvuju na adekvatan način u izradi strateških dokumenata.

"Posebno naglašavamo da se predstavnici civilnog sektora koji su u svakodnevnom kontaktu sa osobama pogođenim bolestima zavisnosti, nemaju kome obratiti u pojedinačnim slučajevnima, već se saradnja sa državnim institucijama svodi na dobru volju i želju pojedinaca i/ili rukovodioca pojedinih institucija sistema da pomognu svima, a ne okrenu glavu na drugu stranu kada naiđu na osobe koje koriste droge ili su zavisne od njih", zaključio je Mijović.

Bonus video: