UDRUŽENJE SAVEZA SLIJEPIH:

Nema kvalitetne Strategije za integraciju OSI ako se odbijaju predlozi njihovih predstavnika

“Iako je u radnoj grupi za izradu nacrta Strategije uključeno pet predstavnika organizacija OSI, smatram da je ovaj proces imao više nedostataka koji mogu uticati na njen kvalitet”
0 komentar(a)
Goran Macanović, Foto: Privatna arhiva
Goran Macanović, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 09.05.2016. 11:07h

Nacrt Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom (OSI) ima više nedostataka koji mogu uticati na njen kvalitet, ocijenio je izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore (SSCG) Goran Macanović, navodeći da su predlozi predstavnika organizacija OSI često odbijani.

“Iako je u radnoj grupi za izradu nacrta Strategije uključeno pet predstavnika organizacija OSI, smatram da je ovaj proces imao više nedostataka koji mogu uticati na njen kvalitet”, rekao je Macanovic agenciji MINA.

On je pojasnio da je trebalo prethodno uraditi sveobuhvatnu analizu primjene Strategije koja je važila za period 2008-2016 godine i na osnovu te analize planirati mjere koje će se naći u budućoj Strategiji.

Prema njegovim riječima, to se nije dogodilo već se krenulo u izrad Strategije bez jasnih indikatora o trenutnom stanju i ocjene zbog čega neke od mjera koje su bile u prethodnoj strategiji nijesu realizovane.

”Sam proces izrade Strategije je bio previše brz i radna grupa nije imala dovoljno vremena da zajednički razmotri sve predloge za unapređenje teksta, a predlozi koji su dolazili od predstavnika organizacija OSI nerijetko su odbijani sa objašnjenjem da treba pitati za mišljenje ona ministarstva koja bi predloženu mjeru realizovala, pa ako ona smatraju da ne treba prihvatiti tu mjeru onda se predlog i odbijao”, kazao je Macanović.

Kako je naveo, paralelno sa izradom nacrta, radilo se i na izradi akcionih planova za sprovođenje Strategije za period 2016-2017 godine.

”A to je potpuno nelogično jer se ovi planovi moraju zasnivati na tekstu Strategije koja još uvijek nije usvojena i koja se do kraja procesa može dorađivati, skraćivati”, pojasnio je Macanović.

Definisane oblasti prate teme predviđene Strategijom za osobe sa invaliditetom Evropske unije i u tom smislu, kako je kazao, nema primjedbi.

Prema njegovim riječima, značajnije od samih oblasti su mjere koje će biti predložene i aktivnosti koje će se naći u akcionim planovima, a koje će omogućiti realizaciju mjera.

”Ako se i tokom važenja nove strategije bude postupalo kao do sada, plašim se da se neće ili će se neznatno poboljšavati položaj OSI u Crnoj Gori”, dodao je Macanović.

On je kazao da je, kao član radne grupe, dao niz konstruktivnih predloga od kojih su neki prihvaćeni, a neki ne.

”Svakako da ćemo pratiti do kraja i proces izrade, ali i proces realizacije Strategije i uvijek kad to bude moguće reagovati da se predviđene mjere realizuju na što kvalitetniji način, poručio je Macanović.

Upitan da li je OSI prilagođen pristup određenim ustanovama, on je rekao da je vrlo mali broj objekata u javnoj upotrebi koji su im djelimično pristupačni, dok u potpunosti nije nijedan.

Macanović je kazao da se uglavnom pod pristupačnošću smatra postojanje rampe na ulazu u objekat i eventualno postojanje lifta, a svi ostali elementi pristupačnosti se zanemaruju.

Osim tih elemenata, kako je dodao, bitno je voditi računa pristupačnosti toaleta, neophono je i postojanje orjentacionih planova objekata, taktilnih crta vođenja, taktilnih polja upozorenja, za osobe sa oštećenim vidom, dok su za osobe sa oštećenim sluhom neophodne induktivne petlje, prikazivanje verbalnih informacija putem displeja.

Macanović je ukazao da nepristupačnost biračkih mjesta, koja podrazumijeva nepristupačnost prilaza i kabine, utiče na narušavanje uživanja prava na učešće u javnom i političkom životu.

On je kazao da vjeruje da će se i na parlamentarnim izborima ponoviti nerazumijevanje izbornih komisija da naprave napor i učine pristupačnim svako biračko mjesto za OSI.

Kako je naveo, pohvalno je to što je na izborima u Tivtu korišćen šablon za glasački listić za osobe oštećenog vida, a što je i propisano Zakonom.

”Iako smo iz SSCG nudili izbornoj komisiji da se na samom šablonu oštampaju redni brojevi na brajevom pismu, kao i sadržaj glasačkog listića kako bi glasač sa oštećenim vidom imao potpunu informaciju, to nije realizovano jer izborna komisija nije pokazala interesovanje za tako nešto”, rekao je Macanović.

On je dodao da je na prethodnim izborima u Herceg-Novom, to učinjeno i pokazalo se kao veoma korisno i dodatno je, uz sam šablon, olakšalo glasanje osobama sa oštećenim vidom.

Macanović je istakao da je pas vodič ili pomagač izuzetno značajan servis podrške za OSI i da su benefiti koje donose mnogo veći od cijene koju je potrebno platiti za njihovu obuku.

On je kazao da, je neophodno da Ministarstvo rada i socijalnog staranja preuzme obavezu finansiranja nabavke barem jednog psa godišnje.

”To bi u ovom momentu zadovoljilo potrebe zainteresovanih OSI i nikako ne bi bio teret za državni budžet”, poručio je Macanović.