Stavite li rijeku u cijev, nema nam života

Tvrde da je projekat kompanije Sinergy nezakonit i ima mnogo nelogičnosti
3194 pregleda 3 komentar(a)
Uzimaju vodu sa izvorišta, Foto: Privatna arhiva
Uzimaju vodu sa izvorišta, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 27.12.2018. 07:22h

Više od 600 građana Bijelog Polja zatražilo je od gradonačelnika Petra Smolovića da sa dnevnog reda sjutrašnje sjednice povuku odluku o donošenju Lokalne studije lokaliteta male hidroelektrane (mHE) „Lještanica“ sa Izvještajem o procjeni uticaja na životnu sredinu, tvrdeći da je ona planirana nezakonito.

Mještani sela Lijeska, udaljenog od Bijelog Polja 30 kilometara, mjesecima se bore za zaštitu rijeke od odvođenja cijevima mimo toka, u dužini pet kilometara za potrebe kompanije Sinergy.

Pismo sa zahtjevom građana je 23. decembra Smoloviću predao predsjednik Odbora za zaštitu rijeke Lještanice Vukoman Damjanović, a mještani Lijeske i građani Bijelog Polja su ranije više puta protestovali zbog odvođenja rijeke cijevima van vodotoka, nazivajući takav postupak zločinom protiv prirode i života ljudi na tom prostoru.

Oni tvrde da je odluka koja će se naći pred odbornicima puna nezakonitosti.

Član odbora Danilo Mrdak kazao je da ni u jednom dijelu postupka izrade Lokalne studije lokacije mHe nije uzet u obzir nalaz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju od 8. oktobra ove godine, u kojem se izričito navodi da je lokacija planiranog vodozahvata na samom izvoru rijeke Lještanice, već se uporno i pogrešno tvrdi da Lještanica izvire na kilometrima udaljenom području Šljemena.

Mrdak ukazuje kako je prije samo nekoliko nedjelja, prilikom izdavanja saglasnosti na Izvještaj o procjeni uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj više puta bitno povrijedio zakon.

“U dispozitivu se navodi da se izdaje saglasnost na Korigovani izvještaj koji je i podnijet na davanje saglasnosti, dakle Izvještaj koji je izrađen u junu 2018. godine, a potom se u obrazloženju navodi da je taj isti Izvještaj potrebno korigovati. Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, uz potpuno isključenje javnosti, se bavi i njegovim korigovanjem, što ne samo da je nelogično, nego je on sebi dao za pravo da preuzima aktivnosti za koje uopšte nije nadležan, odnosno preuzima ulogu organa nadležnog za pripremu plana i programa, a to je Sekretarijat za uređenje prostora”, kazao je Mrdak.

U Izvještaju se navodi da će izgradnja mHE imati veoma pozitivan uticaj po vodosnabdijevanje, pa se postavlja pitanje kako je to moguće ako se pijaća voda stavlja u cijevi na samom izvoru.

“Tvrdi se da izgradnjom mHE neće doći do narušavanja panoramske vrijednosti pejzaža, a desetine vodopada će ostati da zjape kao provalije bez vode. Nisu razmatrana ni varijantna rješenja, iako se radi o planiranoj dužini od preko četiri kilometra cjevovoda. Nije pribavljen ni Akt o uslovima i smjernicama zaštite prirode, što je povreda Zakona o zaštiti prirode. Sve ovo je i omogućilo obrađivaču da tvrdi kako će uticaj izgradnja mHE po vode biti prihvatljiv, da će uticaj po upravljanje otpadom i uticaj na odvod otpadnih voda biti pozitivan”, kazao je Mrdak.

On je istakao da se ne može doživotno živjeti na biološkom minimum, i da to ne mogu ni životinje ni ljudi.

“Zato predlažemo gradonačelniku Smoloviću da svoj autoritet i nadležnost uloži u očuvanje ovog najljepšeg dijela rijeke, koji obuhvata dio od izvora preko vodopada Skakala i područja ispod vodopada”, kazao je Mrdak.

Bošković: Sve je urađeno po zakonu i standardima

Sekretar Sekretarijata za ruralni razvoj Jasmin Ćorović je kazao da je taj Sekretarijat sve uradio u skladu sa zakonom.

Iste tvrdnje su ponovili iz kompanije Sinergy, naglašavajući da je mHE Lještanica protočnog tipa, a da je odvođenje vode kroz cijevi tipsko rješenje za sve protočne elektrane, te da druga varijantna rješenja i ne postoje.

“Tako da mi samo primjenjujemo ustaljenu praksu kod ovih vrsta objekata, kako kod nas tako i u svijetu. Naravno, vodeći računa i poštujući svu zakonsku regulativu, ekološke standarde i pravilnike propisane za ovakve vrste objekata, kazao je predstavnik te kompanije Ljubiša Bošković.

Bonus video: