PREDSJEDNIK ODBORA ZA EKONOMIJU I FINANSIJE:

Za haos u nacionalnim parkovima krivo je Ministarstvo održivog razvoja

Time što ne poštuje zakone, Ministarstvo održivog razvoja dovelo do najgoreg nalaza DRI do sada
167 pregleda 13 komentar(a)
Zoran Mrdak, Branim Gvozdenović, Foto: Boris Pejović
Zoran Mrdak, Branim Gvozdenović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 29.02.2016. 19:52h

Ministarstvo održivog razvoja i turizma snosi najveću odgovornost za nezakonito poslovanje i haotično stanje u Javnom preduzeću za nacionalne parkove (JPNP), iako svi za to prozivaju direktora Zorana Mrdaka i Upravni odbor, ocijenio je predsjednik Odbora za ekonomiju i finansije Aleksandar Damjanović.

Da je tako, kako tvrdi, dokaz je najgori nalaz Državne revizorske institucije od kada ona radi taj posao, ali i poslovanje van svih zakona, pa čak i sa nezakonitom upravom, a kontrolu nad tim preduzećem treba da ima Ministarstvo na čijem je čelu Branimir Gvozdenović.

"Izvještaj DRI je radila 2014, a objavila 2015. godine i on pokazuje definitivnu odgovornost direktora. Izvještaj je pokazao da postoji i objektivne odgovornost prouzrokovana neradom nadležnih organa, prije svega resornog Ministarstva. U julu 2014. je stupio na snagu novi Zakon o nacionalnim parkovima, kojim je predviđeno da se JPNP transformiše u privredno društvo u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona. Taj rok je istekao 12. januar 2015, što znači da već 13 mjeseci traje kršenje zakona. I to nije samo obaveza po Zakonu o NP, već je ona davno istekla i po Zakonu o unapređenju poslovnog ambijenta, jer javna preduzeća u sistemu ne mogu da postoje", kazao je Damjanović.

Da to nije sve, Damjanović potkrepljuje i činjenicom da organizacija JPNP još funkcioniše na osnovu odluke o organizovanju JP, koja je donesena na bazi starog zakona iz 2009.

"Na snazi je i dalje Odluka o načinu, uslovima i vremenu davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova. To je ključna odluka o korišćenju resursa, donesena 2006. na bazi zakona iz 1991. godine. Novi zakon predviđa i da se podzakonska akta, a to znači i nova odluka, donesu u roku od godine dana, a to je do jula 2015. Ni te odluke nema, evo, sedam mjeseci. Dat je i rok od dvije godine da se završi posao koji se tiče donošenja Prostornog plana područja posebne namjene za NP "Prokletije". Taj rok ističe za četiri mjeseca. Nema najava da je on utvrđen ni u formi nacrta", kazao je Damjanović.

Tvrdnje izrečene na kontrolnom saslušanju Gvozdenovića i Mrdaka da su JPNP održiv sistem, prema njegovim riječim, apsolutno su netačni. Damjanović je kazao da je u 2014. godini gubitak preduzeća bio oko 451 hiljadu eura i da im je Vlada dala oko pola miliona subvencije, te da je stvarni gubitak veći od million eura.

"Umjesto da javna preduzeća koji su monopolisti prave dobit i prebacuju viškove u budžet države, za šta su i osnovana, one prava gubitak. Tako dolazimo i do priče upravljanja Solanom. Ako ostavimo po strani opštu priča o Solani i upornom pokušaju da se zemljište iz procesa privatizacije prevede u svojinu vlasnika Solane, iako je jasno da nije plaćena tržišna cijena, imamo upravljanje JPNP Solanom koje za to ponovo dobija novac iz budžeta", kazao je Damjanović.

Poseban problem je što JPNP praktično nema upravu, jer je mandat direktora i četiri od pet članova Upravnog odbora istekao prije dva mjeseca.

"Na kontrolnom saslušanju od Gvozdenovića smo dobili pojašnjenje da Mrdak “vrši funkciju do izbora novog direktora”. Nigdje ne piše to u zakonu i Mrdak nezakonito sjedi tamo. On je radio po nalozima članova UO. Sada im je istekao mandat i interesuje me da li će ti ljudi biti ponovo izabrani”, kazao je Damjanović.

On je naveo da se drugačije osim nebrigom i javašlukom ne može nazvati podatak iz izvještaja DRI da je na dan 31. decembra 2014. vrijednost zemljišta iskazana u iznosu od 568.400 eura, a da nije procijenjeno praktično 10 odsto ukupne teritorije Crne Gore.

"Naplatiti ulaznicu preko registar kase i evidentirati prihode je jedna stvar, ali šta je sa divljom gradnjom, sa bespravnom sječom drveta, sa nadzorom nad poslovima raftinga, da li se tu vrši naplata i da li država dobija ono što je njeno", pitao je Damjanović.

Izvještaj DRI pokazao da nema segmenta bez nepravilnosti

Revizija DRI pokazala je da je to preduzeće poslovalo suprotno zakonima o javnim nabavkama, državnoj imovini, zaštiti imovine, radu..., te brojnim pravilnicima, uredbama i odlukama. Revizija finansijskog poslovanja pokazala je, između ostalog, da je to preduzeće smanjilo kapital za 1,7 miliona manje od stvarene vrijednosti i da nijesu prikazali 159 hiljada eura gotovine.

U izvještaju piše da su u takozvanom bilansu uspjeha lični rashodi “precijenjeni”, da nije tačno iskazana gotovina, nijesu donesena interna pravila i procedure koje se odnose na planiranje i pripremu budžeta, evidenciju prisutnosti na poslu i obračunu i isplati zarada zaposlenih, o korišćenju sredstava za reprezentaciju, o izdavanju i obračunu naloga za službena putovanja, o formiranju radnih timova i načinu isplate naknada, sprovođenju javnih nabavki i neposrednih pogodbi, isplate ne vrše preko računa, ne vrši kontrola blagajničkog poslovanja...

Preporučujemo za Vas