VLADA KRIJE LOKALNE JAVNE FINANSIJE

Broj radnika u opštinama je državna tajna

Objavljivanje informacija jedino može ugroziti politički interes pojedinih partija, kaže Marko Sošić iz Instituta Alternativa
8 komentar(a)
Opština Nikšić, Foto: Ivan Petrušić
Opština Nikšić, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 11.02.2019. 22:32h

Vlada je nezakonito proglasila tajnim ključni dokument o stanju javnih finansija na lokalnom nivou, a time i sakrila broj zaposlenih u opštinama, tvrde iz Instituta Alternativa.

Istraživač javnih politika u Alternativi Marko Sošić ističe da je ta organizacija tražila od Vlade informaciju o stanju javnih finansija na lokalnom nivou, usvojenu u julu, ali da su dobili odgovor da je dokument proglašen tajnim.

Navodi da je Vlada iskoristila zakonsku mogućnost prema kojoj neki dokument može biti proglašen tajnim, ako je to u interesu bezbjednosti, odbrane, spoljne, monetarne i ekonomske politike Crne Gore.

Zbog toga će Institut Alternativa pokrenuti spor pred Upravnim sudom, jer smatraju da je u pomenutom slučaju bitniji interes javnosti da zna da li pojedini predstavnici partija na čelu nekih opština zloupotrebljavaju javne resurse.

"Ovaj dokument ne sadrži samo finansijske podatke o stanju lokalnih finansija, neizmirenim obavezama, dugu... U njemu su najažurniji podaci o broju zaposlenih u lokalnim samoupravama, uključujući javna preduzeća i ustanove, a moguće i o njihovim primanjima. Iako su prethodne informacije objavljivane, ove nema sa sajtu Vlade. Čak je ni MUP ne koristi u nacrtu nove Strategije javne uprave, u dijelu koji se odnosi na racionalizaciju broja zaposlenih u lokalnim samoupravama, već se služi zastarjelim i netačnim podacima iz izvještaja o sprovođenju Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora”, tvrdi Sošić.

On pita na koji bi način objelodanjivanje ovih informacija “značajno ugrozilo” interese bezbjednosti, odbrane, spoljne, monetarne i ekonomske politike.

“Na to nemamo razuman odgovor, a ne mogu ga imati ni u Vladi. Jedini interes koji može biti ugrožen objavljivanjem ovih informacija je politički interes pojedinih partija čiji predstavnici vode određene lokalne samouprave, jer bi se objavljivanjem ovih podataka pokazao obim novih zapošljavanja i uticaj na lokalne budžete”.

Sošić podsjeća da postoji preovlađujući javni interes da se objelodane informacije koje bi poništile sve namjere Vlade u ovom slučaju, jer Zakon o slobodnom pristupu informacijama propisuje obavezno objavljivanje informacija koje ukazuju na “korupciju, nepoštovanje propisa, nezakonito korišćenje javnih sredstava, zloupotrebu ovlašćenja javne funkcije“, što je, kaže, slučaj sa ovim dokumentom.

Iz Instituta Alternativa tvrde da je Vlada prekršila Zakon, zbog čega će pokrenuti sudski postupak

“Apelujemo na Ministarstvo finansija i Vladu da to učine i ranije i odustanu od zloupotreba Zakona o slobodnom pristupu informacijama”.

U Budvi 57 zaposlenih na 1.000 ljudi

Sošić je podsjetio da je ranija studija Alternative pokazala da Podgorica prednjači sa 2.698 zaposlenih, a slijede je Nikšić i Budva sa 1.099, odnosno 1.095.

Najmanje zaposlenih imaju opštine Šavnik, Plužine i Andrijevica.

“Međutim, ukoliko se pogleda odnos broja zaposlenih sa ukupnim brojem stanovnika u nekoj opštini, dobija se sasvim drugačiji redosljed. Po ovom kriterijumu, najviše zaposlenih u odnosu na broj stanovnika ima Budva, sa 57 zaposlenih na 1.000 stanovnika, a najmanje Rožaje sa 10”, kaže on.