POVODOM DANA DJETETA

Prava djeteta se moraju poštovati i štititi

Navodi se da djeca iz osjetljivih i marginalizovanih grupa koja žive u siromaštvu, djeca koja su isključena iz obrazovnog sistema i socijalnih tokova nemaju uvijek adekvatnu zaštitu niti garantovanu podršku
409 pregleda 0 komentar(a)
djeca, Foto: Shutterstock
djeca, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 19.11.2015. 14:30h

Prava djeteta se moraju poznavati, poštovati i štititi, poručili su iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, povodom 20. novembra - Svjetskog dana djeteta.

 Iz te institucije su saopštili da su zadovoljni zbog izvršenih reformi, kako u sistemu socijalne zaštite, pravosuđu, obrazovanju i drugim oblastima ključnim za dijete i njegovo pravilno odrastanje. 

„Međutim, Zaštitnik mora primijetiti da je, iako se mnogo toga čini na unaprjeđenju položaja dece, još treba raditi na dostizanju adekvatnog nivoa ostvarivanja temeljnih prava djeteta u određenim oblastima ili u odnosu na određenu kategoriju djece“, kaže se u saopštenju. 

 Navodi se da djeca iz osjetljivih i marginalizovanih grupa koja žive u siromaštvu, djeca koja su isključena iz obrazovnog sistema i socijalnih tokova nemaju uvijek adekvatnu zaštitu niti garantovanu podršku. 

 Institucija Zaštitnika podsjećaju da su sprječavanje nasilja nad i među djecom, obezbjeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje, prioritetan zadatak svih koji rade sa djecom i za djecu. 

 Iz te institucije su podsjetili i da je, ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta, Crna Gora preuzela obavezu da sprovodi i poštuje dječja prava kroz sve pravne i institucionalne mehanizme, i da to čini u skladu sa najboljim interesom djeteta. 

„Prava djeteta se moraju poznavati, poštovati i štititi. Stoga Zaštitnik ukazuje da se djeci mora omogućiti da uživaju svako garantovano pravo, na jednak način i bez izuzetka, cijeneći njihov najbolji interes u svakoj konkretnoj situaciji“, kaže se u saopštenju. 

 Navodi se da se samo na taj način može obezbijediti svakom djetetu u Crnoj Gori sigurno i zdravo odrastanje, u skladu sa individualnim potrebama i mogućnostima.

 Iz institucije Zaštitnika su podsjetili da su, u susret Svjetskom danu djeteta, zajedno sa Mrežom „Zlatnih savjetnika Ombudsmana“, u ponedjelja organizovali konferenciju „Neka se čuje i naš glas!“ .

„Konferencija je bila posvećena pravu djeteta na participaciju, i tom prilikom djeca su kazala i pokazala na koji način se ovo dječje pravo poštuje u različitim sredinama u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

 Dodaje se da Zaštitnik, u okviru svog redovnog postupanja, svakodnevno ulaže napore da unaprijedi neposrednu komunikaciju sa djecom, pojača promotivne aktivnosti u oblasti dječjih prava i uključi djecu u svoj rad na različite načine.

Preporučujemo za Vas