POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA

MUP, VDT i Građanska alijansa potpisali sporazum o saradnji

Saradnja predviđena ovim Sporazumom trajaće 12 mjeseci, a njegovo potpisivanje dio je aktivnosti projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu“ koji je podržan od strane Evropske unije.
3 komentar(a)
Potpisivanje, dokumenti, Foto: Shutterstock
Potpisivanje, dokumenti, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 18.11.2015. 14:39h

Unaprijeđenje zaštite od mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori, doprinos bržem i efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela, te unapređenje saradnje državnih institucija i civilnog sektora u cilju većeg stepena poštovanja ljudskih prava osoba koje borave u ustanovama zatvorenog tipa, ciljevi su Sporazuma o saradnji koji su potpisali Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije, Vrhovno državno tužilaštvo i nevladina fondacija "Građanska alijansa".

Neke od aktivnosti predviđenih ovim Dokumentom podrazumijevaju obavljanje nenajvaljenih posjeta policijskim stanicama i centrima bezbjednosti Uprave policije od strane obučenih posmatrača Građanske alijanse, koji će sa licima lišenim slobode voditi razgovore bez prisustva policijskih službenika, te vršiti uvid u sve prostorije u sastavu tih institucija i pregledati dokumentaciju o zadržavanju, odnosno lišavanju slobode, poštujući principe zaštite identiteta i dobijajući saglasnost lica na koje se podaci odnose.

Sporazumom su takođe predviđeni i konsultativni sastanci sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, Državnog tužilaštva i drugim zainteresovanim stranama, kao i promocija razumijevanja ljudskih prava lica koja su lišena slobode, odnosno borave u državnim ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori.

Saradnja predviđena ovim Sporazumom trajaće 12 mjeseci, a njegovo potpisivanje dio je aktivnosti projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu“ koji je podržan od strane Evropske unije.

Preporučujemo za Vas