POTVRDA IZ MUP-A

DANU registrovana u skladu sa Zakonom i Ustavom

IZ MUP-a podsjećaju se da je rješenjem Ministarstva pravde, DANU bila upisana u Registar NVO avgusta 1999. godine, a rješenjem MUP-a od aprila 2013. godine ona je izbrisana, jer u zakonskom roku od godine nije uskladila Statut sa Zakonom o NVO
88 pregleda 0 komentar(a)
DANU, Foto: Facebook
DANU, Foto: Facebook
Ažurirano: 27.09.2015. 11:36h

Dukljanska akademija nauka i umjetnosti (DANU) registrovana je saglasno Zakonu o nevladinim organizacijama (NVO) i Ustavu Crne Gore, saopšteno je agenciji MINA iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Crnogorska akdemija nauka i umjetnosti (CANU) zatražila je od ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da poništi rješenja kojim je registrovana DANU kao udruženje građana.

IZ MUP-a podsjećaju se da je rješenjem Ministarstva pravde, DANU bila upisana u Registar NVO avgusta 1999. godine, a rješenjem MUP-a od aprila 2013. godine ona je izbrisana, jer u zakonskom roku od godine nije uskladila Statut sa Zakonom o NVO.

„Kako je kasnije DANU priložila zapisnik sa osnivačke skupštine, zajedno sa Odlukom o osnivanju i Statutom datiranim na 29. april prošle godine, to je 5. maja prošle godine donijeto rješenje kojim je ponovo upisana u Registar NVO“, kazali su iz MUP-a.

CANU je, kako su podsjetili, žalbu na rješenje o upisu DANU u Registar NVO podnijela u januaru ove godine, a MUP je u aprilu žalbu odbacio, ocijenivši je nedopuštenom.

Budući da Zakonom o NVO nije propisano izjavljivanje žalbe na rješenje o upisu NVO u Registar, to je i Upravni sud, kako se navodi, presudom od 21. aprila odbacio žalbu koju je CANU tom sudu podnio 8. aprila zbog ćutanja administracije.

“Rješenje MUP (od maja prošle godine) u postupku upisa nevladine organizacije (NVO) u Registar NVO, po zahtjevu nevladinog udruženja DANU, donijeto je saglasno Zakonu o NVO i Ustavu Crne Gore, kojim je zajemčena sloboda udruživanja građana, bez odobrenja, uz upis kod nadležnog organa“, saopšteno je iz MUP-a.

Taj resor, kako se pojašnjava, prilikom registracije svih NVO, postupa u skladu sa Ustavom Crne Gore i zakonima o NVO i opštem upravnom postupku, kao i ostalim zakonima koji regulišu tu oblast.

Na pitanje o ishodu krivične prijave CANU protiv NN lica zbog nezakonitog registrovanja DANU kao udruženja građana, iz MUP-a je navedeno da su spisi tog predmeta dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

„Povodom krivične prijave koju je CANU 9. marta ove godine, zbog navodno nezakonitog registrovanja DANU podnijela Tužilaštvu i MUP-u, Direktorat za državnu upravu i lokalnu samoupravu postupio je po zahtjevu Vrhovnog državnog tužilaštva i 7. maja dostavio mu spise ovog predmeta“, saopšteno je iz MUP-a

Precizira se da je na osnovu krivične prijave koju je CANU podnijela protiv NN lica i zahtjeva Osnovnog državnog tužilaštva za prikupljanje informacija, službenik Odsjeka za NVO dao obavještenje u Centar bezbjednosti Podgorica, a dostavljeni su i spisi predmeta.

Preporučujemo za Vas