Gdje završava komunalni otpad iz hotela Delfin

Iako je prema Zakonu o upravljanju otpadom odgovorno lice u Hotelu, nakon prvog upozorenja, moglo biti kažnjeno sa 200, a nakon drugog upozorenja sa 2.500 eura, to nije urađeno
109 pregleda 8 komentar(a)
Ažurirano: 27.08.2015. 15:16h

Iz hotela Delfin u Bijeloj, u kome je oko 500 gostiju, za tri ljetna mjeseca radnici gradske Čistoće odnijeli su samo desetak kontejnera komunalnog otpada. Koliko je to nelogično postaje jasnije ako se zna da hoteli, kao što su Riviera u Njivicama, Sun Resort na Toploj ili Palmon Bay, veličine i kategorije hotela Delfin, u špicu sezone dnevno odlažu između 6 i 8 kontejnera komunalnog otpada, koji se kamionima Čistoće odvozi na deponiju na Ublima.

D.o.o Čistoća je na osnovu opštinske odluke jedina ovlašćena za zbrinjavanje komunalnog otpada na teritoriji opštine, a angažovanje drugih lica ili firmi za taj posao je nezakonit.

Hotel Delfin, vlasništvo d.o.o.Carine, u periodu januar-maj uopšte nije koristio usluge Čistoće prema ranijem ugovoru, iako je hotel u Bijeloj uredno radio, a na istom mjestu su izvođeni i građevinski radovi (bez dozvole) na hotelskom depadansu.

„Izvođač radova na vašem objektu, gdje ste vi investitor, pa samim tim odgovorni za zbrinjavanje otpada, nije odložio nijedan kamion komunalnog, građevinskog i ambalažnog otpada na našu deponiju, niti je imao zahtjeva za zbrinjavanje ovih vrsta otpada”, navodi se u dopisu koji 19. maja Čistoća uputila Carinama.

Komunalna policija je utvrdila da je taj otpad „bez kontrole i odobrenja odlagan na javne površine uz kontejnere za građane, posebno na izlazu iz Bijele prema Kamenarima”.

„Ovo upućuje na nepridržavanje svih opštinskih propisa o zbrinjavanju otpada, kao i Zakona o upravljanju otpadom“, ističe izvršni direktor Čistoće Borivoje Bonić.

U dopisu proslijeđenom Čistoći iz Carina potvrđuju da je „sav otpad vezan za gradnju depadansa hotela Delfin u Bijeloj odvožen kamionom privatnog lica van Herceg Novog u mjesto Kameno, gdje je preuziman od drugog lica i odlagan na određeno mjesto (bivše majdane)“.

Carine odbijaju da potpišu novi ugovor o zbrinjavanju komunalnog otpada iz njihovog hotela Delfin u Bijeloj i Odmarališta u Kumboru, iako je Komunalna policija utvrdila da se iz ovih turističkih objekata komunalni otpad odlaže na nezakonit način i na mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu.

Zato su iz Čistoće uputili zahtjev Upravi za inspekcijske poslove da ekološka, odnosno nadležna inspekcija izvrše kontrolu u objektima Carina, te da na „osnovu nalaza što hitnije preduzmu mjere iz okvira njihove nadležnosti, kako bi se spriječile štetne posljedice nelegalnog i nezakonitog ponašanja ovog privrednog subjekta u oblasti upravljanja otpadom“.

Iako je opštinskom Koordinacionom tijelu za praćenje turističke sezone direktor Čistoće nekoliko puta ukazivao na problem odlaganja komunalnog otpada iz hotela Delfin i Odmarališta u Kumboru, reakcija nije bilo.

To otvara sumnju da u nekim opštinskim strukturama Čedomir Popović, vlasnik Carina, ima „zaštitnika“. Iako je prema Zakonu o upravljanju otpadom odgovorno lice u Hotelu, nakon prvog upozorenja, moglo biti kažnjeno sa 200, a nakon drugog upozorenja sa 2.500 eura, to nije urađeno.

NVO Južni Jadran: Niko ne bi da se zamjera Popoviću

“I dok na jednoj strani prosipa dobročinstvo, praćeno plaćenim reklamama, na drugoj strani vrlo organizovano i nepropisno razvozi svojim kombijem smeće iz hotela Delfin i odlaže ga po javnim kontejnerima po Bijeloj, samo da smanji troškove. U te njegove aktivnosti uvjerili su se i u d.o.o Čistoća kada su se začudili da hotel Delfin sa 500 gostiju plaća odvoz smeća koliko najobičniji kafić. Sve ovo znaju u JP Čistoća, a znaju i radnici zaposleni sezonski u Delfinu, ali niko ne bi da se zamjera Čedomiru Popoviću jer su im poznate njegove veze i ponašanje“, ističe se u saopštenju NVO Južni Jadran, koji okuplja manjinske akcionare.

Iz doo Čistoća demantuju da ništa nisu preduzeli.

Podsjećaju da su o svemu obavijestili osnivača, a od od maja preduzeli mjere zaštite, kroz prijave komunalnim inspekcijama i ekološkoj inspekciji Uprave za inspekcije.

Galerija