"PREKINUTI USPOSTAVLJENU PRAKSU"

GA: Primjenom mjera tajnog nadzora kršena ljudska prava

Koordinator programa vladavine prava GA, Zoran Vujičić, naglasio je da zabrinjava činjenica da je u prethodnom periodu 1016 osoba bilo pod mjerama tajnog nadzora a da je protiv samo 19 osoba donijeta pravosnažna presuda, dok je krivični postupak pokrenut protiv samo 190 osoba
1 komentar(a)
Nadzor interneta, Foto: Getyimages
Nadzor interneta, Foto: Getyimages
Ažurirano: 14.06.2015. 14:43h

Primjenom mjera tajnog nadzora kršena su ljudska prava osoba koje su njima obuhvaćene, ocijenili su iz Građanske alijanse (GA) i pozvali da se prekine sa tom praksom i kazne oni koji su bili dužni da obavijeste građane da je nad njima vršen taj metod istrage.

Koordinator programa vladavine prava GA, Zoran Vujičić, naglasio je da zabrinjava činjenica da je u prethodnom periodu 1016 osoba bilo pod mjerama tajnog nadzora a da je protiv samo 19 osoba donijeta pravosnažna presuda, dok je krivični postupak pokrenut protiv samo 190 osoba.

„Dosadašnja analiza primjene mjera tajnog nadzora je pokazala da se ovom metodom na nagrublji način krše osnovna ljudska prava osoba koja su bila obuhvaćena mjerama tajnog nadzora a koje nisu rezultirale krivičnim gonjenjem“, kazao Vujičić agenciji MINA.

On je naglasio da je problem u primjeni tih mjera to što istražne sudije, nakon što se odustalo od krivičnog gonjenja, nijesu obavještavali građane nad kojima su primjenjivane mjere tajnog nadzora.

Sa druge strane, kako su kazali, bilo bi dobro vidjeti zapisnike o tome ko je prisustvovao uništavanju materijala.

„Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ne smiju biti paravan za olako određivanje mjera tajnog nadzora, posebno ako vidimo da njihovi učinci nisu ni približno onome zbog čega se sprovode“, poručio je Vujičić.

GA, kako je naglasio, traži da se tako uspostavljena praksa odmah prekine i da se kazne svi oni koji su bili u obavezi da informišu lica obuhvaćena mjerama tajnog nadzora a od krivičnog gonjenja se odustalo.

Kako je objasnio Vujičić, praksa pokazuje da se zloupotrebljava član ZKP-a koji ostavlja mogućnost neinformisanje lica nad kojim je sprovedena mjera tajnog nadzora, ako postoji osnovana bojazan da bi obavještavanje ili uvid u dobijeni materijal moglo da predstavlja ozbiljnu opasnost po život i zdravlje ljudi ili bi moglo ugroziti neku od istraga koje su u toku ili iz drugih opravdanih razloga.

„Sa pravom postavljamo pitanje da li je moguće da svako lice nad kojim je sprovedena mjera tajnog nadzora predstavlja ovaj vid opasnosti. Zbog takve prakse gradjani su izgubili povjerenje u institucije koje bi trebalo da imaju ulogu sprečavanja kriminala“, objasnio je Vujičić.