NE MOGU DO DOGOVORA

Kolašinac zabranio prolaz CGES-u dok ne plate

Rakočević tvrdi da njegovoj porodici nikad nije isplaćena naknada čak ni za zemljište na kojem je postavljen dalekovodni stub
19 komentar(a)
Milan Rakočević, Foto: Dragana Šćepanović
Milan Rakočević, Foto: Dragana Šćepanović
Ažurirano: 14.02.2019. 22:51h

Kolašinac Milan Rakočević na svoje imanje i u kuću u donjomoračkom selu Bare, na kojem je od 1970. godine dalekovodni stub, neće sa porodicom dolaziti sve dok se ne okonča sudski spor, koji vodi protiv Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES). Nedavno je i zabranio pristup mehanizaciji i radnicima CGES-a na svoju imovinu.

Na to se, kako kaže, odlučio nakon što nije uspjelo više pokušaja da sa nadležnima u tom preduzeću postigne dogovor. Rakočević je tražio da mu se isplati nadoknada za, kako tvrdi uzurpaciju zemljišta“ i da se obešteti zbog toga što je parcela, na kojoj je dalekovodni stub, zemljište ograničene namjene.

Rakočević tvrdi da dalekovod u zaseoku Raičevini nema građevinsku ni upotrebnu dozvolu, da nijesu na zakonom propisan način riješeni pravno-imovinski poslovi, te da njegovoj porodici nikad nije isplaćena naknada čak ni za zemljište na kojem je postavljen dalekovodni stub. Zbog toga je i, nakon što nije uspio u pokušajima da sa CGES-om dođe do vansudskog poravnjanja, prošle godine pokrenuo i sudski postupak.

„Uzurpirali su mi zemljište, prihoduju na mojoj svojini, a ja plaćam porez. Dalekovod je građen prije 45 godina, nikad nije plaćeno ništa za eksproprijaciju zemljišta. Iako je parcela moja i na to zemljište uredno plaćam porez , ispada da od nje ima koristi samo Elektroprenos, jer su njihovi objekti tamo. Na toj parceli ne mogu da se bavim poljoprivredom, ne mogu da zalivam mlazom vode, ne mogu da ravnam zemljište građevinskim mašinama, ne mogu da gradim...” kaže Rakočević. Imao je, kako kaže, namjeru da se bavi vinogradarstvom , ali ni to ne smije, jer zbog dalekovoda nije moguće postaviti metalne konstrukcije za lozu. Na parceli u plodnoj Raičevini, čiji je vlasnik Rakočević, sada je moguće i bezbjedno samo košenje trave, ali ne i skupljanje sijena u stogove. 

Rakočevićeve  navode  potvrdio i sudski vještak elektro struke

Rakočevićeve  navode  u svom nalazu nedavno je potvrdio i i sudski vještak elektro struke Branislav Ćalasan. U obimnom izvještaju za kolašinski Osnovni sud, on je precizno naveo šta vlasnik smije, a šta ne na svom imanju. Nedvosmisleno tvrdi da je Rakočevićeva parcela nakon izgradnje dalekovoda zemljište ograničene namjene.

„Generalno se može reći da je izgradnjom elektroenergetskog objekta okolno zemljište prešlo u katetegoriju zemljišta ograničene namjene...Mnoge poljoprivredne djelatnosti su ograničene u koridoru dalekovod, a ono što je moguće je eksploatacija trave, opet sa problemom zabrane skupljanja u stogove... “ navodi Ćalasan u izvještaju.