Katastri će završiti ovjeru elaborata do 15. oktobra

Do sada obradili 8.152 predmeta, od 12.242 koliko ih je predato do 15. jula
119 pregleda 1 komentar(a)
legalizacija objekata, Foto: Luka Zeković
legalizacija objekata, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 06.10.2018. 12:44h

Uprava za nekretnine trebalo bi da završi ovjeru geodetskih elaborata, koje su građani predali radi legalizacije bespravno sagrađenih objekata, do isteka zakonskog roka - 15. oktobra, kazali su “Vijestima” iz Ministarstva za održivi razvoj i turizam (MORT).

Poslanici su početkom jula izglasali izmjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojima je predviđeno da građani samo sa zahtjevom za legalizaciju objekta mogu ući u cijeli proces, dok ostalu dokumentaciju, prije svega geodetski elaborat, moraju predati 90 dana od podnošenja prijave.

“Ovjera elaborata je u nadležnosti Uprave za nekretnine i sprovodi se shodno Zakonu o državnom premjeru i katastru. Evidentno je da je došlo do povećanog obima posla u ovim organima, ali prema informacijama, dobijenim od strane Uprave za nekretnine, ovjera se odvija očekivanom dinamikom. Naime, ovjera elaborata podrazumijeva provjeru tačnosti podataka, te da je iz tih razloga neophodno vraćati elaborate na doradu, što produžava rok za ovjeru”, kazali su iz MORT-a.

Ističu da su područne jedinice Uprave (katastri), a prema podacima dobijenim od tog organa, do sada obradili i ovjerili 8.152 elaborata, od 12.242 koliko ih je predato do 15. jula.

“Kao što je navedeno, ovjera elaborata teče očekivanom dinamikom imajući u vidu povećan obim posla. Preduslov za rješavanje po zahtjevu za legalizaciju je da je objekat upisan u katastar nepokretnosti. Upis podrazumijeva izradu elaborata, njihovu ovjeru i konačno upis objekta u katastar nepokretnosti i taj postupak sprovodi Uprava za nekrenine, odnosno područne jedinice, shodno odredbama Zakona o državnom premjeru i katastru. Postupak legalizacije se sprovodi shodno odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, zaklučuju u MORT-u. T. P. Radulović: Od januara 140 rješenja o rušenju objekata

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović najavio je da će u narednom periodu biti dosta uklanjanja nelegalno sagrađenih objekata.

On je, tokom poslovnog ručka sa predstavnicima Američke privredne komore, naglasio da je resorna inspekcija samo od januara izdala blizu 350 zabrana gradnje i 140 rješenja o rušenju objekata.

“Rušenja nije bilo puno, jer je službi za izvršenje istekao ugovor prije nekoliko mjeseci. Tender je pri kraju, tako da ćemo i sa tom pričom nastaviti...”, kazao je Radulović. On je kazao i da je Zakon o legalizaciji u punoj primjeni, bez obzira na brojne prepereke na koje su naišli.

Smatra da je usklađivanje sa evropskim standardima kada je riječ o poglavlju 27 (Zaštita životne sredine) skupo: “Što se tiče administrativnih kapaciteta, tu smo moguće i najtanji”.