INSTITUT ALTERNATIVA:

Naručioci različito o korupciji

0 komentar(a)
Jovana Marović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Jovana Marović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 15.02.2019. 14:29h

Rizici za korupciju postoje u svim fazama postupka javne nabavke i svim oblastima, pa je, bez obzira na izvjesna unapređenja koja donose posljednje izmjene Zakona, potrebno dodatno osnažiti antikorupcijske mehanizme, pokazalo je istraživanje Instituta alternativa.

Ta organizacija je u januaru i februaru sprovela istraživanje o stavovima naručilaca o rizicima za korupciju u postupcima javnih nabavki, na osnovu upitnika koji je distribuiran svim službenicima državnih i organa lokalnih samouprava, kao i sastanka sa njima.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Civilno društvo i građani protiv korupcije u javnim nabavkama, koji je podržala holandska ambasada,

"Sve faze postupka i sve nabavke velike vrijednosti su podložne korupciji, a korupcija više zavisi od podložnosti učesnika u postupku, nego od oblasti javne nabavke, smatraju službenici", kazala je koordinatorka istraživanja, Jovana Marović.

Ona je navela da od oblasti koje su posebno rizične za korupciju, službenici ističu građevinarstvo, zdravstvo, odbranu i bezbjednost.

"Iako izmjene uslova osnovnog ugovora stvaraju ogroman prostor za korupciju i moraju biti kontrolisane i odobrene od strane Uprave za javne nabavke, ovo nije adekvatno regulisano Zakonom, budući službenici nisu mogli precizno da nam odgovore na pitanje da li se aneksi objavljuju ili ne, kao ni na pitanje ok vodi evidenciju o prekršajnoj odgovornosti", rekla je Marović.

Ona je kazala da se najviše predloga za unapređenje zakonskog okvira odnosilo na potrebu skraćenja trajanja postupka, rokova za podnošenje žalbi i vremena za odlučivanje po žalbama.

"Službenici, između ostalog, predlažu i da najmanje polovina članova komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda treba da ima položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki", navodi se u saopštenju Marović.

Ona je rekla da postoje i predlozi o potrebi finansijskog podsticaja za službenike za javne nabavke i članove komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda zbog odgovornog posla koji obavljaju.

Marović je navela da službenici različito tumače zanemarljiv broj krivičnih prijava za korupciju u javnim nabavkama, od stavova da je to zbog, nezainteresovanosti lica za procesuiranje prijava, nemogućnosti dokazivanja, kao i straha od mogućih posledica takvog čina.

Ona je ukazala da su prisutni i stavovi da nema korupcije, odnosno da takvo (ne)postupanje postoji zbog činjenice da zakonski mehanizmi sprječavaju korupciju.