8. MART

U svijetu se obilježava Dan žena

Praznik žena počeo je da se obilježava u znak sjećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine, i Njujorku marševima više od 15 hiljada žena godinu ranije, koje su tražile kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa
1 komentar(a)
Turska žene, protest, Foto: Reuters
Turska žene, protest, Foto: Reuters
Ažurirano: 08.03.2015. 13:49h

U svijetu se danas obilježava 8. mart, Dan žena, kako bi se ukazalo na ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola.

Praznik žena počeo je da se obilježava u znak sjećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine, i Njujorku marševima više od 15 hiljada žena godinu ranije, koje su tražile kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa.

Načelnica odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti crnogorskog Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, kazala je da nedovoljan broj žena na mjestima odlučivanja, nasilje nad njima i ekonomska zavisnost upozoravaju da se još mora raditi na otklanjanjanju stereotipa i poboljšanju položaja žena.

U Centru za ženska prava smatraju da žene i muškarci u crnogorskom društvu nijesu ravnopravni, što potvrđuje i zvanična statistika.

Položaj žena u Crnoj Gori je, kako je ocijenila izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević, bolji nego prije Drugog svjetskog rata, a gori nego u socijalizmu.

Dan žena prvi put je obilježen 1911. godine u Austriji, Njemačkoj, Švarcarskoj i Danskoj.

Tog dana je u ovim državama više od milion žena i muškaraca prisustvovalo skupovima na kojima je zahtijevano da žene glasaju na izborima, da im se omogući da zauzimaju javne položaje, da imaju pravo na rad i stručno obrazovanje.

Demonstracije radnica održavale su se u skoro svim većim evropskim gradovima, svake godine do 1915. i širenja Prvog svjetskog rata, a glavni zahtjev tih marševa bio je da evropske zemlje konačno uvedu univerzalno pravo glasa.

Numanović: Žena je oslonac porodice

Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović čestitao je svim ženama 8. mart

"One su te koje doprinose porodičnoj, kulturnoj, ekonomskoj i svim drugim vrijednostima jednog društva. Žena je u našoj kulturi, tradiciji i životu oduvijek imala bitnu ulogu. U svojoj porodici žena je značila oslonac i sigirnost i ta činjenica vijekovima odolijeva promjeni. 8. mart se 40 godina unazad obilježava službeno kao Međunarodni dan žena, podsjećajući nas sve da stalno unapređujemo i razvijamo politiku jednakih mogućnosti. Ne zaboravimo, rodna ravnopravnost jedan je od temeljnih principa demokratije", navodi se u čestitki Numanović.

On je dodao da svi zajedno "moramo biti promoteri i promoterke politike rodne ravnopravnosti".

"Kroz stalne aktivnosti, edukacije i inicijative ne smijemo posustati od ukazivanja na položaj žene, na probleme koji postoje. Jedino ako uspješno identifikujemo probleme nalazićemo i načine njihovog rješavanja. 8. mart je dan kada slavimo ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog pola. Ipak, žene nikada ne smiju zaboraviti da imaju apsolutno ista ljudska prava kao i muškarci. One svoja prava treba da poznaju jer im ih niko ne može oduzeti. Svi zajedno ne smijemo zaboraviti da im pružimo podršku svakog dana u godini, a ne samo danas", zaključuje se u čestitki.

SNP ženama: Svaki dan u životu da vam bude dan pažnje i ljubavi

Socijalistička narodna partija Crne Gore svim pripadnicama ljepšeg pola čestila je Međunarodni dan žena – 8. mart, uz želju da im svaki dan u životu bude dan pažnje i ljubavi, jer one to zaslužuju.

"SNP CG insistira na punoj društvenoj uključenosti žena, na ravnopravnim uslovima za zapošljavanje i ostvarivanju svih drugih ekonomskih i socijalnih prava. Zalažemo se za ravnomjerno učešće žena na najvažnijim mjestima donošenja važnih političkih i ekonomskih odluka, nikada ne zanemarujući činjenicu da su žene većinska populacija u Crnoj Gori. Da bi žena u Crnoj Gori mogla da se u potpunosti ostvari u svojoj porodici, u svojoj profesiji, u svojoj zajednici, neophodno je mijenjati shvatanje o tradicionalnoj i jednostranoj ulozi žena u našem društvu, uz sistemsko podsticanje adekvatnog učešća žena u političkom, kulturnom i ekonomskom životu naše zemlje. Zato je neophodno mijenjati politiku zapošljavanja, politiku rada, penzijsku i ostale politike, kojima će se zakonski definisati obaveze države i poslodavaca prema ženama, uvažavajući principe afirmativne akcije i evropskih standarda u ostvarivanju rodne ravnopravnosti", navodi se u čestitki.

Dodaje se da SNP ne želi da politiku rodne ravnopravnosti svodi na lingvističke obrasce i deklarativna zalaganja, već da istinski afirmiše ulogu žena i značaj njihovog učešća u društvenim angažmanima.