IZVJEŠTAJ ZA 2018.

Pacijenti podnijeli 2.646 prigovora: Prijavljena i sumnja u korupciju

Najveći broj prigovora, gotovo polovina, odnosio se na Klinički centar (KC), dok se 879 pritužbi odnosilo na podgorički Dom zdravlja
867 pregleda 0 komentar(a)
Na dužinu čekanja na uslugu 24 žalbe, Foto: Luka Zeković
Na dužinu čekanja na uslugu 24 žalbe, Foto: Luka Zeković

Od ukupno 2.646 prigovora pacijenata u prošloj godini, jedna se odnosi na korupciju i proslijeđena je nadležnim organima.

To piše u izvještaju o prigovorima pacijenata za 2018. godinu, koji je sačinilo Minisatrstvo zdravlja, a u koji su “Vijesti” imale uvid.

Pacijenti su lani podnijeli 2.460 prigovora zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama, dok su Ministarstvu upućene 182 pritužbe.

Najveći broj prigovora, gotovo polovina, odnosio se na Klinički centar (KC), dok se 879 pritužbi odnosilo na podgorički Dom zdravlja.

Na trećem mjestu po broju pritužbi je barska Opšta bolnica. Od ukupno 182 pritužbe, upućene Ministarstvu zdravlja, 98 bilo je na račun kvaliteta zdravstvene usluge.

Deset žalbi bilo je upućeno na postupak zdravstvenog radnika ili saradnika, tri na način naplaćivanja zdravstvene službe, 24 na vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu i 32 na “ostalo”. Dvije pritužbe odnosile su se na korupciju.

Najveći broj prigovora građani podnose putem telefona, a u Ministarstvu tvrde da se najveći broj riješi “na dnevnoj osnovi”. Za 12 mjeseci, međutim, upućene su četiri urgencije zdravstvenim ustanovama jer u roku nijesu odgovorile na zahtjev pacijenta, odnosno Ministarstva.

“U tri slučaja Ministarstvo zdravlja je, na osnovu pritužbi građana, pokrenulo postupak vanredne eksterne kontrole kvaliteta stručnog rada, i jedna prijava sumnje na korupciju koja je procesuirana nadležnim organima”, piše u izvještaju.

Iz Ministarstva zdravlja naglasili su da je značajan broj pritužbi pacijenata neosnovan. U domovima zdravlja Mojkovac, Andrijevica i Cetinje, Specijalnoj bolnici za plućne bolesti Brezovik i Zavodu za transfuziju krvi nije bilo pritužbi građana u 2018. godini.

Zakon o pravima pacijenata propisuje da pacijent, kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove ili zaštitniku prava.

Preporučujemo za Vas