SVAKI KVADRAT ODOBREN PLANOM

U Opštini Kolašin tvrde da zakonito grade na Biogradskom jezeru

169 pregleda 6 komentar(a)
Restoran Biogradsko jezero, Foto: Vijesti online
Restoran Biogradsko jezero, Foto: Vijesti online
Ažurirano: 17.02.2019. 11:40h

Pored Biogradskog jezera biće izgrađen novi restoran nad podrumom postojećeg. Sadašnji objekat, osim podruma biće srušen, potvrđeno je „Vijestima" juče u kolašinskoj lokalnoj upravi.

U Sekretarijatu za urbanizam i uređenje prostora takve namjera su nedavno aminovali izdavanjem građevinske dozvole.

Sekretar Vladan Bulatović kaže da su u svakom detalju postupili u skladu sa zakonom. Kaže i da je gradnja novog objekta dozvoljena Planom područja posebne namjene (PPPN) Bjelasica i Komovi, koji je usvojila Skupština Crne Gore još 2011. godine.

Bulatović smatra da “neutemljeno reaguju svi koji tvrde da se gradnjom tog objekta krši zakon, odnosno, ugrožava prašuma.

„U PPPN Bjalasica i Komovi u poglavlju „Režimi i stepeni zaštite po zonama u Nacionalnom parku (NP) „Biogradska gora" navodi se da se, u okviru prve i druge, formira treća zona zaštite, na uskom prostoru gdje već postoji infrastruktura. U toj zoni predviđena je i rekonstrukcija i revitlizacija postojećih kapaciteta koji ne zadovoljavaju savremene standarde”, kaže Bulatović.

Dodaje da je dozvoljeno formiranje ugostiteljskih sadržaja visoke kategorije, što je i predviđeno da se postigne adaptacijom postojećih ili izgradnjom novog, ambijentu prilagođenog objekta, uz otvaranje vizura na jezero, pažljivim podkresavanjem granja i čišćenjem žbuna". Bulatović podsjeća da je postojeći restoran građen prije više od pola vijeka i da, „arhitektonski i konstruktivno ne zadovoljava savremene standarde".

„Novi objekat možda će imati drugi oblik osnove, ali u arhitektonskom i građevinskom smislu predstavljaće izuzetnu ponudu i povećanje kvaliteta usluge. Prem tim urbanističko tehničkim uslovima je urađen projekat u skladu sa zakonskom procedurom"

Sekretar za urbanizam navodi i da u PPPN piše kako se „objekti na Biogradskom jezeru zadržavaju s tim što će se prevesti u visoku kategoriju, uz obogaćivanje sadržaja, rekonstrukcije i dogradnje postojećih kapaciteta ili što je preporuka obrađivača rušenje i izgradnju novih." Sekretarijat je, kaže Bulatović, donio urbanističko tehničke uslove, kojima se predviđa izgradnja na postojećoj lokaciji, objekta koji u osnovi ima 2,7 m2 manje površinu od postojećeg.

„Novi objekat možda će imati drugi oblik osnove, ali u arhitektonskom i građevinskom smislu predstavljaće izuzetnu ponudu i povećanje kvaliteta usluge. Prem tim urbanističko tehničkim uslovima je urađen projekat u skladu sa zakonskom procedurom. Postoji saglasnost ministarstva finasija , da se može na toj lokaciji objekat izgraditi, odnosno rekonstruisati. Pošto je titular imovina Vlada, a korisnik JP NPCG, dobili smo i od Agencije za zaštitu životne sredine dozvolu za takve aktivnosti”, rekao je Bulatović.

Kada završimo, novi objekat će sam staviti tačku na sve kritike Bulatović kaže da se rekonstrukcija odnosi samo na podrum koji i sada postoji i koja će biti geodetski razrađen i veće površine.

PPPN, kaže, dozvoljava da se objekat sruši i izgradi novi, jer su „ ekonomski parametri pokazali da je restoran u lošem stanju i đa gaje nemoguće obnoviti".

„Nigdje u PPPN ne piše đa je obavezna rekonstrukcija u postojećim gabaritima. Dozvoljena je i rekonstrukcija i izgradnja. Ovako sprovedena procedura i planiran objekat, koji će obogatiti turističku ponudu i Biogradskog jezera i grada, staviće tačku na sve kritike", tvrdi Bulatović.

“Bio diskovi” čistiće vodu

Sekretar za urbanizam kaže da će gradnjom na Biogradskom jezeru posebna pažnja biti posvećena tretmanu otpadnih voda.

U toj oblasti, tvrdi on, Sekreterijat je „zadao najviše standarde".

“Tako će biti napravljeni takozvani 'bio diskovi', odnosno postrojenja koja će na mnogo kvalitetniji način nego do sada prečišćavati otpadne vode", rekao je Bulatović. Gradnji hotela i restorana na jezeru usprotivio se bivši direktor tog NP.