Velike količine

Na deponiju dnevno u prosjeku dolazi 51 vozilo: Do jula 32.286 tona otpada

Dopremljen je sa 9.214 komunalnih vozila, a ta količina otpada iz Podgorice i Danilovgrada je na nivou planiranog
0 komentar(a)
Otpad, reciklaža, Foto: Boris Pejović
Otpad, reciklaža, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 17.02.2019. 21:55h

Na gradskoj deponiji "Livade" u prvoj polovini godine, dopremljeno je 32.286 tona komunalnog otpada ili 178 tona dnevno, dok je u pogonu za reciklažu primljeno 7,192 tone čvrstog komunalnog otpada.

"Taj otpad dopremljen je sa 9.214 komunalnih vozila, odnosno u prosjeku na deponiju je dnevno dolazilo 51 vozilo. Dopremljena količina otpada sa teritorije glavnog grada i opštine Danilovgrad je na nivou planiranog“, navodi vršilac dužnosti izvršnog direktora “Deponija” Stanislava Martinović.

Ona je kazala da je od dopremljene količine, od 1. januara do 30. juna, za reciklažu selektirano 1.104 tone otpada, što je za 14 procenata više u odnosu na planirano.

“Procjena je da će se ovaj trend nastaviti i u narednom periodu, odnosno znatno povećati količine komunalnog otpada koji će se tretirati, a samim tim i količine selektiranih materijala koje se mogu ekonomski valorizovati“, kazala je Martinović.

U istom periodu, kako je navela, od ukupno tretirane količine čvrstog komunalnog otpada odvojeno je 8,64 tone guma, 592,26 tona kabastog otpada i na drugu sanitarnu kadu odloženo je 5.201,44 tona organskog otpada.

Martinović navodi da je selektovano 987 tona starog kartona i papira, 85,54 PET ambalaže, 166,24 baliranog lima, 12,88 aluminijskih limenki i 11,16 tona željeza. Kazala je da je u pogonu za tretman vozila van upotrebe primljeno 130 vozila, dok je od obrađenih selektirano oko 105 tona materijala.

Istakla je da je i dalje prisutan problem upošljavanja kapaciteta tog pogona i da je potrebno aktivnije angažovanje nadležnih inspekcijskih organa kako bi se ove aktivnosti sprovodile u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

U toku grubi radovi na pogonu za prečišćavanje ocjednih voda

Martinović je kazala da su u 2014. godini započeli značajne investicione projekte, čija se konačna realizacija planira tokom tekuće godine.

"Na planu investicionih aktivnosti prioritet je dat izgradnji Postrojenja za prečišć avanje ocjednih voda na deponiji 'Livade'. U toku je izvođenje grubih građevinskih radova, čiji se završetak očekuje do kraja tekuće godine", navodi Martinović.

Tvrdi da je do sada realizovano oko 80 odsto radova na iskopu treće sanitarne kade, a vrijednost cijelog projekta procijenjena je na 1.650.000 eura.