Green home: Gradnja četiri HE na Morači mimo međunarodnih konvencija

"One blokiraju puteve migratornim ribljim vrstama i transport sedimenata nizvodno..."
0 komentar(a)
Hidroelektrana, Foto: Shutterstock
Hidroelektrana, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 15.07.2014. 16:47h

Planovi izgradnje četiri visoke hidroelektrane na rijeci Morači u suprotnosti su sa ciljevima više direktiva Evropske unije i krše načela više međunarodnih konvencija o zaštiti prirode, ocijenjeno je iz nevladine organizacije Green home i Svjetskog fonda za zaštitu prirode.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju, dvije organizacije razočarene su povodom usvojene Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine.

Nataša Kovačević iz Grin houma smatra da Vlada Crne Gore razvoj energetike zasniva na tehnološki, ekološki i društveno zastarjelim planovima i nerealnim projekcijama.

Već više godina ignoriše mišljenja brojnih međunarodnih i nezavisnih eksperata i univerzitetskih profesora o ozbiljnim društveno-ekonomskim posljedicama hidroelektrana na život lokalnog stanovništva i jedinstvenu prirodu Morače i Skadarskog jezera«, kazala je Kovačević iz Grin houma.

Kako je precizirala, scenario obuhvata izgradnju četiri hidroelektran e na Morači, koja je jedna od samo nekoliko preostalih slobodno tekućih rijeka u Evropi.

"Velike hidroelektrane imaju veliki uticaj na život u rijeci i oko nje, one blokiraju puteve migratornim ribljim vrstama i transport sedimenata nizvodno, a smanjenim protokom se ugrožava nizvodne korisnike voda, kao i prirodne vrste i staništa", kazala je Kovačević.

Nezavisna revizija strateške procjene uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja energetike koju su uradili WWF, Green Home, MANS i SEEChange.net potvrdila je da Strategija obiluje nedostatkom ulaznih podataka, proračuna, nerealnih prognoza i lokacija.

"Istraživanje provedeno 2008. godine u kanjonu Morače registrovano 115 vrsta ptica, što sa kanjonima Mrtvice i Male rijeke predstavlja 42 odsto ukupnog broja vrsta koje gnijezde u Crnoj Gori, od čega većina ima neki vid ili nacionalne ili medunarodne zaštite. Morača premašuje ukupnu ornitološku vrijednost za 23 vrste u odnosu na Nacionalni Park Lovćen, dok je registrovano i 1,6 hiljada biljnih vrsta što je za 100 više nego u istom nacionalnom parku", navela je Kovačević.

Ona je mišljenja da Crna Gora kao kandidatkinja za članstvo mora već sada planirati primjenu EU regulative na koju se obavezala.

Bonus video: