OPŠTINA SAMA DA PLATI ODŠTETU

Zbog požara u zgradi "Evropa" idu do Strazbura

Nakon komplikovanog sudskog procesa, Vrhovni sud je preinačio presude nižih sudskih instanci i obavezao Opštinu Berane, da vlasnicima prizemlja u zgradi samostalno isplati nadoknadu od skoro 200.000
251 pregleda 1 komentar(a)
Evropa Berane, Foto: Tufik Softić
Evropa Berane, Foto: Tufik Softić
Ažurirano: 11.08.2018. 20:12h

Opština Berane moraće sama vlasnicima prizemlja zgrade Evropa u tom gradu da isplati enrormnu materijalnu odštetu zbog požara koji se dogodio prije osam godina.

Vrhovni sud je nedavno preinačio presude nižih sudskih instanci i obavezao Opštinu Berane, koja je bila u to vrijeme zakupac gornjih spratova zgrade, da vlasnicima prizemlja samostalno isplati materijalnu nadoknadu od skoro dvije stotine hiljada eura.

Ovakva presuda u Opštini Berane dočekana je sa nevjericom, uz najavu da se na tome neće stati „makar trebalo ići do Strazbura“.

„Mnogo je čudnih okolnosti zbog čega smo iznenađeni odlukom Vrhovnog suda. Prije svega, niže sudske instance, odnosno Viši sud nas je skoro oslobodio svake odgovornosti. Vlasnici prizemlja su se već naplatiti od osiguranja. Uzrok požara nikada nije do kraja sa sigurnošću rasvijetljen, i dosta toga drugog“, kazali su “Vijestima” u lokalnoj upravi u Beranama.

Zgrada Evropa je za nekoliko sati, u požaru kakav se ne pamti u ovom gradu, izgorjela u februaru 2010. godine.

Vlasnicima zgrade, i prizemlja i gornjih spratova, ovo je bio dobar povod da dotrajali objekat iznova izgrade, sa potpuno novim temeljima.

Na mjestu nekadašnjeg hotela Evropa, nikla je nova zgrada, od čvrstog i savremenog materijala, daleko bolja i kvalitetnija nego što je bila stara. I veća.

Osnovni sud u Beranama presudio je da upravo vlasnik gornjih spratova, preduzeće Beamedija, i Opština Berane kao zakupac prostora, vlasnicima prizemlja, odnosno poslovnom centru Evropa Grand, plate solidarno novu izgradnju temelja od oko osamdeset hiljada eura, kao i štetu na ime izgubljene dobiti, ili sve skupa stotinu i dvije hiljade eura.

Takva presuda donijeta je 2015. godine. Dvije godine kasnije, Viši sud u Bijelom Polju preinačio je presudu beranskog Osnovnog suda. Ukinuta je solidarna odgovornost prvotuženog, odnosno AD Beamedija, dok je drugotuženi, Opština Berana obavezana da sama plati štetu od ukupno svega dvadesetak hiljada eura. Zahtjev vlasnika prizemlja za isplatu iznosa od 81.307 eura, koliko je ih koštalo zidanje temelja, odbačen je.

Slučaj Evropa nalazio se od tada u postupku revizije pred Vrhovnim sudom, koji je napravio presedan.

„Beamedija je oslobođena svake odgovornosti po osnovu naknade štete po traženim osnovama, a drugotužena Opština Berane se obavezuje da sama nadoknadi štetu tužiocima po svim osnovama postavljenim u tužbenom zahtjevu, a to je ukupan iznos od 102 hiljade eura, zakonska kamata u iznosu od 58,5 hiljada, troškovi postupka u visini od 23 hiljade eura“, kažu u Opštini Berane.

Zbog toga u Opštini Berane, gdje je DPS izgubio vlast 2014. godine, ne kriju mišljenje da je „Vrhovni sud ispoljio pristrasnost prema tužiocima u prvotuženom, prilikom donošenja konačne odluke“.

„Djelovi objekta u kojem je izbio požar i koji su bili u svojini prvotuženog, AD Beamedija Berane, a koji su činili prvi sprat, drugi sprat i potkrovlje, nijesu imali upotrebnu dozvolu za useljenje, niti je za to pribavljena saglasnost za priključak na elektro mrežu, saglasnost na priključak na vodovodnu mrežu, kao ni saglasnost za protiv požarnu zaštitu“, kažu u lokalnoj upravi u Beranama.

U sudskim spisima ostalo je zapisano da hidrantske mreže na prvom i drugom spratu nijesu bile potpune, odnosno da nije bilo crijeva ni mlaznica, dok potkrovlje uopšte nije imalo hidrantsku mrežu. „To je sve bilo u nadležnosti vlasnika objekta, odnosno AD Beamedija, u ovom slučaju zakupodavca, a ne Opštine kao zakupca poslovnih prostorija, odnosno Elektrotehničkog i Filološkog fakulteta, kao krajnjih korisnika tih prostorija“,– smatraju u Opštini.

Oni dodaju da ih na zaključak o pristrasnosti Vrhovnog suda navode još neke činjenice, kao na primjer to što su svi angažovani vještaci u ovom postupku u konačnom usaglasili svoje nalaze i mišljenja i konstatovali da se tačan uzrok požara ne može utvrditi, zatim da je Osnovno državno tužilaštvo utvrdilo da u požaru nema elemenata za krivično gonjenje prema nekom određenom licu.

„Konačno, PC Evropa Grand i drugi tužioci osigurali su objekat od požara kod osiguravajućeg društva 02. 11 2009. godine, dakle devedeset tri dana prije nastanka požara“, ističu u Opštini Berane. Za njih nije bez značaja ni činjenica da je Vrhovni sud presudu u slučaju paljenja zgrade Evropa, donio 27. marta 2018. godine, odnosno samo nekoliko dana prije ponavljanja lokalnih izbora na pet mjesta u ovom gradu, na kojima je DPS opet izgubio.

8,5 godina nakon požara stare zgrade hotela Evropa, Opština Berane je prema presudi Vrhovnog suda obavezna da tužiocima, poslovnom centru Evropa Grand, sama plati iznos od ukupno 184,4 hiljade eura. To je za ovu siromašnu opštinu na sjeveru Crne Gore predstavlja skoro nemoguću misiju

Vlasnici prizemlja se već naplatili od Sava osiguranja

Petog februara negdje oko 23 sata, zgrada se našla u plamenu, koji se dizao desetine metara iznad objekta. Beranskim vatrogascima u pomoć su morali priteći i vatrogasci iz susjednih gradova, a za potpuno gašenje bilo je potrebno nekoliko dana.

Dok su viši spratovi i potkrovlje potpuno izgorjeli, prizemlje je najveće štete pretrpjelo zbog vode koja se slivala odozgo.

Zbog te štete, vlasnici prizemlja su, iako su se naplatili od Sava osiguranja, tužili vlasnika i zakupce viših spratova, „gdje je navodno izbio požar“.

„Zašto kažemo navodno? Jednostavno zbog toga što nikada sa sigurnošću nije utvrđeno gdje je tačno započeo požar, da li je izazvan namjerno ili slučajno“, kažu u Opštini Berane.

Preporučujemo za Vas