Raspisan tender

Filmske projekcije se vraćaju u metropolu turizma

Pregovori sa kompanijom „ Cineplex“ propali su prije pola godine, da bi uoči Nove godine Opština ponovo odlučila da se raspiše tender.
4 komentar(a)
TQ Plaza, Foto: Vuk Lajović
TQ Plaza, Foto: Vuk Lajović
19.02.2019. 15:30h

 Opština Budva raspisala je juče međunarodni tender za ustupanje u dvodecenijski zakup oko 2.000 kvadrata poslovnog prostora u centru „TQ Plaza“ za adaptaciju bioskopske i pozorišne sale, kao i gradnje ljetnjeg bioskopa na otvorenom.

Decenija je prošla od kada je Budva ostala bez bioskopa, nakon što je privatizovana zgrada “Zeta filma”, kada su i prestale filmske projekcije u metropoli turizma.

Nedostatak bioskopa, kao jedne od kulturnih ponuda za građane, bila je svih prethodnih godina stalna zamjerka kako kulturnih poslenika, tako i opozicionih stranaka.

Ideja da se poslovni prostor u komercijalnom centru “TQ Plaza” pretvori u bioskop aktuelizovana je prije godinu dana, kada su i započeti pregovori sa zainteresovanim filmskim distributerima.

Međutim, pregovori sa kompanijom „ Cineplex“ propali su prije pola godine, da bi uoči Nove godine Opština ponovo, nakon razgovora sa predstavnicima nekoliko zainteresovanih kompanija, donijela odluku, koju je potvrdio i lokalni parlament, da se raspiše tender.

Menadžerka grada, koja vodi projekat biskopa, Milena Marović-Bogdanović rekla je da je tender otvoren do 17. februara, do kada svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove mogu dostaviti svoju ponudu.

„Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna lica, konzorcijumi i fizička lica koja otkupe tendersku dokumentaciju i ispunjavaju uslove. Učesnici na tenderu dužni su da dostave garanciju referentne banke o kvalitetnoj realizaciji projekta, najmanje u visini od 20 odsto ukupnog planiranog ulaganja. Garancija za ponudu mora biti izdata u formi bezuslovne bankarske garancije, plative na prvi poziv, izdate od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB. Moraju da dostave ponudu za finansiranje, projektovanje, opremanje, održavanje i upravljanje multifunkcionalnim bioskopom i bioskopsko-pozorišnim prostorom, kao i dokaz da nisu pod stečajem, odnosno u postupku likvidacije”, navela je Marović- Bogdanović.

Ona je istakla da učesnici na tenderu moraju dostaviti i predlog društveno korisnih projekata koje će realizovati u bioskopskim i bioskopsko-pozorišnim salama tokom perioda zakupa.

“Neophodno je da nam se dostavi i dokaz o profesionalnom obavljanju djelatnosti emitovanja filmova ili filmske distribucije u periodu od najmanje 10 godina, kao i uvjerenje o prometu najmanje 100.000 gledalaca u bioskopima godišnje u periodu od 2008. do 2012. Jedan od bitnih uslova je i da u svome vlasništvu ili zakupu imaju najmanje pet bioskopskih sala“, istakla je Marović-Bogdanović.

Ona je dodala da svi moraju biti svjesni da je Budva mali grad sa svega 20.000 stanovnika i da čak ni 100.000 turista tokom jednog ljetnjeg dana ne garantuje dovoljan broj gledalaca, da bi neko imao čistu računicu.

“To nas je obavezalo da učinimo dodatne ustupke eventualnim ponuđačima, povećamo naš udio u finansijskom smislu, ali i u ustupanju dodatnih prostora”, kazala je Marović-Bogdanović.

Opština će godišnje da participira sa 200 hiljada eura, u vidu isplate zarada zaposlenih, koji bi bili preuzeti iz drugih ustanova, a koji su višak.