Rat između NVO

Rašketić podnio ostavku: Neće da odgovara zbog tuđih dilova

Vladina Komisija za podjelu para nevladinim organizacijama zasuta pismima o navodnim zloupotrebama u NVO sektoru, predsjednik Komisije dao ostavku
233 pregleda 0 komentar(a)
Damir Rašketić, Foto: Luka Zeković
Damir Rašketić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 31.10.2013. 13:23h

Predsjednik Komisije za raspodjelu novca nevladinim organizacijama od prihoda od igara na sreću Damir Rašketić podnio je ostavku na tu fukciju, saznaju “Vijesti”.

Rašketić je to danas i potvrdio "Vijestima".

“Tačno je da sam podnio ostavku na mjesto predsjednika Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, na koje sam imenovan 25.jul 2013. godine. Već ranije sam javno saopštio svoj lični stav da način izbora članova Komisije, samim tim i način rada, zbog mogućeg konflikta interesa, nije optimalno normativno uredjen, zbog čega inače mislim da je neophodno pristupiti izmjeni i uskladjivanju propisa kojima je definisan sastav Komisije.

Činjenično stanje u vezi sa presudom Upravnog Suda od 9.oktobar 2013. godine, kojom je poništena Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu, po mojem sudu, dodatno ukazuje na jasnu dilemu da li Komisija u ovom sastavu i koncipirana na ovakav način može posao koji joj je dodjeljen uraditi na valjan način.

Zbog osjećaja profesionalne i lične odgovornosti prema funkciji i poslu koji obavljam u ministarstvu finansija, takvu vrstu rizika ne mogu i ne želim preuzeti”, rekao je Rašketić “VIjestima”.

Rat između NVO

Rašketić, koji je sekretar Ministarstva finansija, je ostavku podnio nakon samo par mjeseci na funkciji koju je naslijedio od Borisa Buškovića i pošto je i on, kao i mediji, zasipan brojnim pismima o dosadašnjoj sumnjivoj raspodjeli novca za NVO, koja raspiruju sumnje od ranije da su pare dijeljene po partijskim, prijateljskim i interesnim vezama. One su dobrim dijelom išle i nevladinim organizacijama za “projekte” koje uopšte nijesu realizovale, nego su novac stavljali u džep čelnici tih “NVO”.

Ovogodišnja raspodjela novca trebalo je da bude sprovedena 18. oktobra, ali od toga još ništa nije bilo. Rašketićeva ostavka još će više prolongirati tu odluku.

Četiri organizacije, prema nedavnom nalazu revizora, nenamjenski su potrošile novac i moraće po oko 10.000 eura da vrate u državnu kasu. To su TV Montena, Centar za kuturu KUD Mijat Mašković, LGBT Forum progres i Institut za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Po odluci ministarstva finansija, njima je u naredne četiri godine zabranjeno da učestvuju na konkursima Komisije. Nakon revizorskog izvještaja, Komisija je donijela rješenja o povraćaju sredstava za organizacije koje u potpunosti nijesu utrošili dodijeljeni novac za projekte. Ukoliko ga ne vrate, projekte u naredne četiri godine Komisja neće razmatrati. To su NVO “Cepros”, Udruženje paraplegičara Podgorice, JU Centar za socijalni rad Opštine Bijelo Polje i Mojkovac, Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade prijestonice Cetinje, Udruženje mladih sa hendikepom, Savez slijepih i CEMI.

Na primjer, NVO Centar za promociju zdravih stilova života „Cepros“ treba da do kraja godine vrati 15.100 eura dodijeljenih 2011. godine. Komisija će dokumenta o toj, a i drugim nevladinim organizacijama u kojima jedni druge optužuju za zloupotrebu novca, proslijediti policiji i tužilaštvu.

Direktorica NVO “Cepros” Ivana Radunović potvrdila je da im je dostavljeno rješenje na koje su već napali tužbom pred Upravnim sudom jer Vladina Komisija nije poštovala raniju presud Upravnog suda kojom je poništena raspodjela sredstava za 2011. kojom joj je naloženo da sa svim korisnicima sredstava potpiše ugovore, što ona nije uradila. Ističe da je novac i dalje na računu NVO.

Anonimni dopisi Vladinoj komisiji, medijima i policiji i međusobne prijave i optužbe za prevare i „namještanja“ projekata su već duže ustaljena praksa obračuna nevladinih organizacija koje su konkurenti, između ostalog, i za donacije Vlade. Iako unazad godinama dodjeljuju novac nevladinom sektoru, tek krajem 2012. Komisija je angažovali revizora da kontroliše kako se troše pare i to samo za projekte finasirane u 2011.

Prema evidenciji MUP-a, registrovano je 2.625 NVO. Za većinu njih javnost nikada nije čula.

Finansiranje je najgori dio saradnje sa Vladom

Koalicija nevladinih organizacija “Saradnjom do cilja” uputila je zahtjev Komisiji za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću da ubrza donošenje odluke o raspodjeli novca. „Koalicija NVO skreće pažnju na činjenicu da je i u ovoj godini evidentno kršenje Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele. Prema članu 12 ove Uredbe, raspodjela prihoda od igara na sreću se vrši jednom godišnje, na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje najkasnije do prvog kvartala tekuće godine, tj. do a aprila. Taj rok je očigledno prekoračen”, piše u saopštenju koalicije koju vodi Goran Đurović.

On dodaje da je rok za o odluku o dodjelu grantova istekao 18 oktobra. Koalicija NVO traži od Komisije da odmah ukloni nedostatke u prošlogodišnjoj odluci, koju je osporio Upravni sud. “Isplata sredstava NVO po Odluci iz 2012. godine je obustavljena zbog rješenja Upravnog suda i problem mora hitno biti riješen na zakonit način kako bi se nastavilo sa realizacijom ugovora koje su potpisale nevladine organizacije.

Koalicija NVO traži odgovornost za učinjene propuste u dosadašnjem radu. Finansiranje projekata nevladinih organizacija je najgori segment saradnje Vlade Crne Gore i NVO. Vlada treba da se jasno odredi prema ovom pitanju koje dugo opterećuje saradnju dva sektora. Sistem finansiranja treba da bude izmijenjen i učinjen efikasnijim, a Koalicija je već odavno predložila konkretna rješenja“, rekao je Đurović.

Pisma o zloupotrebama idu u tužilaštvo i policiju

Sekretar Komisije Marko Vukašević najavljuje da će to Vladino tijelo u “cilju povećanja transparentnosti i efikasnosti rada u narednom periodu nastaviti sa kontrolom namjenskog trošenja” novca i mnogo češćim nadgledanjem projekata finansiranih u ranijem periodu.

Vukašević nije želio da se izjašnjava o optužbama iz nevladinog sektora da je “Cepros” dobijao projekte koje nije realizovao zahvaljući vezama sa članovima Komisije koji su zloupotrijebili službeni položaj.

On je “Vijestima” rekao da Komisija u odnosu na dopise i obavještenja koja dobijaju od brojnih NVO “provjerava činjenično stanje na osnovu kojeg će i donijeti Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu”. “Za dio navoda sadržanih u ovim dopisima, obavještenjima, koja nijesu u njenoj nadležnosti, Komisija će kompletnu dokumentaciju proslijediti nadležnim državnim organima”, rekao je Vukašević.

Preporučujemo za Vas