VLADA USVOJILA INFORMACIJU

Ministarstvo će poslati stručnjaka u NATO centar: "Može se očekivati da napadi na sajber prostor Crne Gore budu kompleksniji"

“Upućivanje stručnjaka podrazumijeva da će Ministarstvo odbrane, snositi kompletne troškove za njegovo angažovanje, kao i godišnju finansijsku kontribuciju, a sredstva će biti planirana Budžetom za narednu godinu”, pojašnjava se u Informaciji
2 komentar(a)
Crna Gora, kompjuter, Foto: Shutterstock
Crna Gora, kompjuter, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 21.07.2018. 12:49h

Ministarstvo odbrane Crne Gore poslaće naredne godine jednog sajber stručnjaka u NATO Centar izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu u glavnom gradu Estonije, Talinu.

Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila Informaciju o pristupanju Ministarstva odbrane Memorandumu o razumijevanju u vezi sa osnivanjem, upravljanjem i radom NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu.

U Informaciji se navodi da se globalne prijetnje i izazovi sa kojima se NATO svakodnevno suočava odražavaju na sajber prostor, zbog čega je sajber odbrana u Alijansi prepoznata kao jedan od elemenata kolektivne odbrane.

“Imajući u vidu značaj ove oblasti Ministarstvo odbrane je uvidjelo potrebu priključivanja NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu u Talinu” navodi se u dokumentu.

Potpisivanjem nota o pristupanju predmetnim memorandumima, kako se dodaje, Ministarstvo odbrane se priključuje NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu u svojstvu „sponzorske nacije“.

“To će omogućiti Ministarstvu da bude u toku sa najkompleksnijim savremenim sajber prijetnjama i odgovorima na njih”, kaže se u Informaciji.

Ministarstvo odbrane planira da u toku naredne godine izdvoji neophodna sredstva i uputi jednog sajber stručnjaka u ovaj Centar izvrsnosti.

“Upućivanje stručnjaka podrazumijeva da će Ministarstvo odbrane, snositi kompletne troškove za njegovo angažovanje, kao i godišnju finansijsku kontribuciju, a sredstva će biti planirana Budžetom za narednu godinu”, pojašnjava se u Informaciji.

Ističe se da će kroz pridruživanje NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu, Ministarstvo odbrane imati priliku da konkretno doprinese ispunjenju zadataka iz NATO agende, posebno u oblasti borbe protiv hibridnih prijetnji, ali i da unaprijedi kapacitete odgovora na sajber izazove.

U dokumentu se navodi da je posljednjih nekoliko godina, a posebno neposredno prije nego što će postati NATO članica, Crna Gora bila na meti brojnih sajber napada, zbog čega je morala razvijati sopstvene kapacitete sajber odbrane.

”Sada, kada smo postali punopravna članica NATO, može se očekivati da napadi na sajber prostor Crne Gore budu kompleksniji i imaju veće posljedice, zbog čega kontinuirano moramo razvijati kapacitete sajber odbrane”, navodi se u Informaciji.

NATO Centar izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu osnovan je 14. maja 2008. godine, kada su Estonija, Njemačka, Italija, Litvanija, Letonija, Slovačka i Španija potpisale Memorandum o razumijevanju, a iste godine je akreditovan od Sjeverno-atlantskog savjeta (NAC).

Četiri glavna polja djelovanja ovog obrazovno-istraživačkog Centra su tehnologije, strategije, operacije i pravo, a aktivnosti Centra se realizuju kroz multidisciplinarna primijenjena istraživanja, ekspertska savjetovanja, obuke i vježbe.

Zadatak Centra je da ojača kapacitete za sajber odbranu, kako Alijanse, tako i NATO članica, a u cilju unaprjeđenja interoperabilnosti Alijanse na tom planu.

Preporučujemo za Vas