Mjere zaštite

Kotor: Nema gradnje u Starom gradu, Perastu i Gabeli

Zabrana gradnje predviđena je Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
3 komentar(a)
Ažurirano: 17.08.2013. 12:00h

U Starom gradu Kotoru, Perastu i Gabeli u Risnu neće moći da se grade novi objekti, predviđeno je Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Posebne mjere zaštite područja Kotora koncipirane su obavezom donošenja dokumenata kojim se obezbjeđuje njegova integralna zaštita, utvrđivanje korektivnih, sanacionih i drugih mjera koje su neophodne da bi se obezbijedio utvrđeni režim zaštite.

Predviđerna je obaveza izrade Studije vizuelnog uticaja, kao sastavnog dijela planske dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih i građevinskih objekata površine preko tri hiljade kvadratnih metara.

"To se odnosi i za izvođenje drugih aktivnosti na području Kotora i njegove zaštićene okoline kojima se izazivaju bitne promjene u prostoru", kaže se u predloženom zakonu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Poseban segment zaštite područja Kotora je linija morske obale, zbog čega je propisano da se ne može mijenjati, osim radi rehabilitacije i revitalizacije, kako je predviđeno zakonom.

Utvrđena je mogućnost kotorske Skupštine da propiše obavezu plaćanja naknade za ekonomsko iskorišćavanje područja grada, kao kulturnog dobra ili pojedinih njegovih djelova.

"Ova sredstva su strogo namjenskog karektera i mogu se koristiti isključivo prema posebnim programima, koje dosoni SO, u skladu sa godišnjim programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara koje donosi Vlada", kaže se u Zakonu.