UDAR NA PORODILJE

Bošković se pravda utvrđenim zloupotrebama, a inspektori našli samo indicije

Inspekcija rada objašnjava da je, što se njih tiče, sve bilo po zakonu
0 komentar(a)
Ažurirano: 30.05.2013. 15:05h

Glavna inspektorka rada Angelina Međedović kazala je „Vijestima“ da je ta inspekcija u martu i aprilu kontolisala isplatu naknada zarada za vrijeme porodiljskog odsustva kod više od 30 poslodavaca. Nepravilnosti, međutim, nijesu našli.

Poseban predmet pažnje bili su poslodavci na koje je ukazalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, na čelu sa ministrom Predragom Boškovićem.

„Inspekcija nije utvrdila nepravilnosti u isplati naknade zarade za porodiljsko odsustvo, jer je u svakom konkretnom slučaju bio zaključen ugovor o radu ili aneks ugovora o radu između poslodavca i zaposlenog, kojim je definisana zarada“, kazala je Međedović.

Objašnjavajući zašto je Vlada predložila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima je refundacija naknada porodilja ograničena na dvije prosječne plate, ministar rada i socijalno staranja Predrag Bošković u utorak je utvrdio da su inspekcijski organi pronašli zloupotrebe kod 32 od 34 kontrolisana poslodavca, te da je dokumentaciju proslijedio državnom tužiocu.

On nije želio da konkretizuje koje firme su i na koji način zloupotrijebile pravo na refundaciju zarada za zaposlenog koji je na porodiljskom odsustvu. Bošković je na skupštinskom zasijedanju rekao da je, prema nalazima inspekcijskog nadzora utvrđeno da je jedna stomatološka ordinacija imala dvije Ijekarke koje su tokom bolovanja imale plate od 1.400 eura, a prije i poslije svega 188 eura.

„Takođe, još jedna firma je porodilji prije odsustva dala 153 eura, da bi na j bolovanje primala 1.800 eura, a nakon povratka ponovo 153 eura", kazao je Bošković.

Međedović je napomenula da je Inspekcija rada utvrdila relevantne podatke kod svih kontrolisanih poslodavaca, koji su proslijeđeni resoru Boškovića. “Ti podaci mogu biti od značaja kao indicije za moguće zloupotrebe od strane jednog broja poslodavaca i procesuiranje tih slučajeva kod nadležnih državnih organa”, rekla je Međedović i najavila nastavak kontrola.

Ona je objasnila da je ta inspekcija kontrolisala samo relaciju prava i obaveza između poslodavca i zaposlane, odnosno da li je isplaćena naknada zarade porodilji u skladu sa visinom utvrđenom ugovorom o radu, te da u tom dijelu nije utvrdila nepravilnosti.

„Inspekcija rada nije nadležna da prati postupak refundacije sredstava po osnovu porodiljskog odsustva na relaciji poslodavac-država, odnosno da li je poslodavac zloupotrijebio porodiljsko odsustvo svojih zaposlenih, na način što im je povećao zarade prije korišćenja ovog odsustva, kako bi prihodovao veća sredstva na račun države, a koja možda nije dao porodilji u punom iznosu, već je dio zadržao za sebe“, rekla je ona.

Galerija

Preporučujemo za Vas