Selić: Marionete ne smiju voditi Agenciju za antikorupciju

Ana Selić iz CEMI-ja povodom plana Vlade da objedini neka od tijela za sprečavanje korupcije upozorava da se mora zaboraviti dosadašnja praksa
104 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 15.05.2013. 14:18h

Agencija za antikorupciju mora biti nezavisna od vlasti i imati ovlašćenja da istražuje i goni za krivična djela, a u njoj treba da sjede profesionalci, ocijenila je Ana Selić iz Centra za monitoring (CEMI), nakon što je objavljen Nacrt akcionog plana za poglavlje 23 prema kojem je planirano formiranje takve Agencije.

Prema njenim riječima, CEMI i dalje smatra da ta Agencija mora da objedini ne samo Komisiju za konflikt interesa i Upravu za antikorupciju, kako predlaže vlast u AP, već i dio nadležnosti Državne revizorske institucije i Državne izborne komisije, koje se odnose na kontrolu finansijskog poslovanja političkih partija. Komisiju trenutno vodi Slobodan Leković, a Upravu Vesna Ratković.

U Akcionom planu za poglavlje 23, koji sadrži set mjera koje država treba da preduzme da bi ispunila uslove za ulazak u EU u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije, piše da bi do maja 2014. trebalo utvrditi zakon o posebnoj Agenciji za antikorupciju.

“Odluka Vlade da uvrsti osnivanje nezavisne agencije u AP za poglavlje 23 je korak naprijed u uspostavljanju nezavisnog, stručnog i efikasnog sistema borbe protiv korupcije. Iako je ova odluka donijeta tek na insistiranje zvaničnika EU, njeni efekti mogu biti dalekosežni i pozitivni. Naravno, postavlja se pitanje da li će ispunjavanje ovog zahtjeva EU ostati samo formalno, uspostavljanjem još jedne nefunkcionalne institucije, ili će Vlada preuzeti odgovornost da formira tijelo koje bi zaista moglo da da rezultate”, ocijenila je Selić.

Ratković i Leković

Ona je upozorila da, ukoliko se nastavi dosadašnja praksa Vlade da uspostavlja institucije sa minimalnim ovlašćenjima, potpuno zavisnim položajem i političkim marionetama na vodećim položajima, ni uspostavljanje nove Agencije neće donijeti nikakav napredak na polju borbe protiv korupcije.

“Međutim, ukoliko je uspostavljanje nezavisne Agencije zaista znak da je dostignut određeni nivo političke volje za postizanjem stvarnih rezultata na polju borbe protiv korupcije, očekujemo formiranje jedne institucije na čijem čelu i u čijem sastavu će se nalaziti nezavisni profesionalci, sa punim ovlašćenjima da istražuju, procesuiraju i kažnjavaju počinioce koruptivnih djela”, rekla je Selić.

Nakon Analize koju je radila, Vlada je u julu 2012. procijenila da je njeno formiranje nesvrsishodno i odlučila da tu temu zatvori do kraja ove godine, a da se do tada dodatno testira postojeći način funkcionisanja a državne institucije su trebale da poboljšaju međuinstitucionalnu saradnju.

Imamo razuđen sistem koji ne daje nikakve rezultate

Selić je podsjetila da je CEMI i prije tri godine predlagao formiranje jedinstvene Agencije, ukazujući da u njenoj nadležnosti treba da bude i vođenje registra lobista i nadzor nad lobiranjem.

“Kao što smo i tada isticali, to tijelo treba da ima potpunu finansijsku, političku i funkcionalnu nezavisnost od izvršne vlasti, kao i jača ovlašćenja, koja bi podrazumijevala mogućnost administrativne istrage i prvostepenog izricanja sankcija.

Naš prijedlog prije tri godine je naišao na oštro protivljenje državnih organa, uprkos sveobuhvatnoj analizi koju je CEMI uradio, a koja je pokazivala da Crna Gora ima razuđen i neefikasan sistem antikorupcijskih institucija, koje troše ogromne resurse, a ne daju nikakve rezultate”, rekla je ona.

Selić je podsjetila da je taj njihov predlog više puta prihvatan, odbijan i odlagan u protekle tri godine, sa objašnjenjem da je preambiciozan, preskup i preuranjen.

Galerija