vodič za pomorce

Sigurnija plovidba uz peljar

Peljar je pubikacija koja je, uz pomorsku kartu, osnovno sredstvo kojim se navigatori služe u pripremi i sprovođenju plovidbe, objasnio je Luka Mitrović
56 pregleda 0 komentar(a)
Brodovi Boka, Foto: Siniša Luković
Brodovi Boka, Foto: Siniša Luković
22.02.2019. 05:05h

Sektor za hidrografiju (SHO) Zavoda za hidrologiju, meteorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS) predstavio je u Tivtu projekat izrade novog peljara crnogorske obale Jadranskog mora.

Prezentaciji u “Porto Montenegro Yacht clubu”, prisustvovali su predstavnici Ministarstva pomorstva i saobraćaja, Lučke uprave Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti, lučkih kapetanija Kotor i Bar i luka iz ta dva grada, te brojni predstavnici pomorske privrede i nautičkog turizma.

Direktor ZHMS Crne Gore mr Luka Mitrović naglasio je da je izrada peljara neophodna kako bi se do kraja iskoristili svi veliki potencijali koje Crna Gora ima u pomorstvu, posebno u nautičkom turizmu, kao i da se unaprijedi sigurnost plovidbe crnogorskim teritorijalnim i unutrašnjim morskim vodama.

„Učinili smo veliki napor da hidrografsku službu u Crnoj Gori, koja je prije nekoliko godina bila dovedena praktično do gašenja, ponovo osposobimo i vratimo na pravi put u okviru ZHMS, a što je rezultiralo novom generacijom pomorskih karata i planova luka i pristaništa na našoj obali, ažuriranjem stanja u kartografiji i hidrografskim premjerima i izdavanjem nautičkih publikacija koje su neophodne za sigurnu plovidbu našim morem. Posljednja i glavna u nizu tih publikacija, a koja nam već duže nedostaje je peljar – pubikacija koja je uz pomorsku kartu, osnovno sredstvo kojim se navigatori služe u pripremi i sprovođenju plovidbe“, kazao je Mitrović.

Detaljno objašnjavajući postavke budućeg peljara, koji je svojevrsni detaljni vodič za plovidbu određenim akvatorijem sa svim neophodnim navigacijskim, okeanografskim, hidrografskim, meteorološkim, geografskim i pravnim podacima, savjetnik u SHO mr Dušan Slavnić naglasio je da je, shodno međunarodnoj SOLAS konvenciji o bezbjednosti ljudskih života na moru, svaka država potpisnica te konvencije, što je i Crna Gora, dužna da pripremi i objavi peljar za svoj akvatorijum.

Način na koji ta publikacija treba da izgleda i što sve sadrži, detaljno propisuju tehničke rezolucije Međunarodne hidrografske organizacije IHO.

Slavnić je naglasio da je u proteklih nekoliko godina napravljeno čak 18 novih premjera i karti-planova gotovo svih luka, marina i pristaništa na Crnogorskom primorju, a ti će podaci biti inkorporirani u novi peljar koji bi trebalo da bude objavljen na ljeto.

Prema prvim procjenama, izrada te publikacije koja će imati oko 200 strana i biti štampana u hiljadu primjeraka na našem i engleskom jeziku, koštaće 30 hiljada eura.

Pored ZHMS, u finansiranju izrade peljara učestvovaće i druge državne službe, ali i pomorska privreda, od kojih su neki, poput predstavnika luka Bar i Kotor, odnosno tivatske marine Porto Montenegro, obećali i konkretnu finansijsku podršku izradi te publikacije.

ZHMS i ostali uključeni partneri, formiraće poseban redakcioni odbor za izradu peljara.

Publikaciju što prije u prodaju

Na prezentaciji je naglašena i potreba da se peljar, zajedno sa ostalim pomorskim kartama, nautičkim godišnjakom i popisom svjetala crnogorske obale Jadrana, što prije nađe u maloprodajnim objektima u crnogorskim marinama, odnosno da se svi veći strani brodovi koji ulaze u crnogorske vode, zakonski obavežu da koriste nautičke karte i publikacije SHO Crne Gore.

To je već slučaj u Hrvatskoj koja insistira na primjeni karti i publikacija koje izdaje splitski Hidrografski institut.