Podnijeli žalbu

Zoran Mrdak: Rampa na Lovćenu je legalna

Mještani su podnijeli dvije inicijative Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova
3 komentar(a)
Ažurirano: 23.02.2019. 12:27h

Direktor Nacionalnih parkova Crne Gore Zoran Mrdak pozvao je mještane Njeguša, Bjeloša i Bajica, da sačekaju odluke državnih organa, ističući da kontrolno – naplatni punkt u NP Lovćen nije uklonjen jer je to preduzeće podnijelo žalbu na izvršenje Upravnog akta Direkcije za saobraćaj.

Mještani su podnijeli dvije inicijative Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanje usluga i Zakona o nacionalnim parkovima. Ustavni sud, kako je kazao Mrdak, po njihovim inicijativama nije donio nikakve odluke .

„Direkcija za saobraćaj je 17.jula 2012.godine donijela akt u formi dopisa kojim je naložila Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore da ukloni kontrolno-naplatne punktove postavljene na regionalnom putu R-13 Cetinje-Lovćen, protiv kojeg je Javno preduzeće, u zakonskom roku, izjavilo žalbu Ministarstvu saobraćaja i pomorstva. Kako žalba odlaže izvršenje Upravnog akta do donošenja drugostepene odluke, to ovo JP nije ni postupilo po nalogu Direkcije“, navodi se u saopštenju koje je potpisao Mrdak.

On je podsjetio i da je Inspekcija za državne puteve donijela riješenje o uklanjanju saobraćajnog znaka II-2 i kontrolno-naplatnih punktova na ulazu u NP Lovćen, ukoliko Javno preduzeće ne dobije odobrenje za njihovo postavljanje.

„Kako se rješenjem inspektora nalaže da ovo JP podnese zahtjev za davanje saglasnosti za postavljanje kontrolno-naplatnih punktova i kako su oni po ocjeni ovog JP legalno sagrađeni, to jest za čije postavljanje je nadležno Ministarstvo dalo saglasnost, protiv riješenja izjavljena žalba iz razloga što je riješenjem naloženo nešto što je davno legalno završeno. S toga je ovo preduzeće tražilo da drugostepeni organ utvrdi da li je bilo pravnog osnova za donošenje riješenja inspektora. Javno preduzeće će u slučaju negativne odluke drugostepenog organa pokrenuti Upravni spor i tražiti zaštitu kod suda“, navodi se u saopštenju.

Mrdak je saopštio da nakon smanjenja cijena ulaza u nacionalne pojedini mještani Bjeloša, Njeguša i Bajica i dalje ometaju rad državnih službenika, odnosno nadzornika Nacionalnog parka Lovćen, da obavljaju svoju dužnost naplate ulaznica, oštećuju mobilijar oko ulaza i ne dozvoljavaju neometan ulaz posjetiocima.

Mrdak je podsjetio da je naplata ulaza u zaštićeno prirodno dobro uobičajen model koji postoji i koji se koristi na naplatnim ulazima u skoro svim zemljama svijeta

„Postavljanje naplatno-kontrolnih punktova, na regionalnom putu već više godina predviđeno je Planom objekata privremenog karaktera na području NP Lovćen koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Samim tim, njihovo postavljanje je i formalno legalizovano, odnosno ozakonjeno. Njihovo postavljanje ima za cilj naplatu naknada, kao zakonske kategorije, za ulazak u nacionalni park od strane njegovih posjetilaca, odnosno turista, u svrhe upoznavanja prirodnih i ambijentalnih vrijednosti i sadržaja i kontrole korišćenja dobara nacionalnog parka u svrhe njihove zaštite“, piše u saopštenju.

Mrdak je podsjetio da je naplata ulaza u zaštićeno prirodno dobro uobičajen model koji postoji i koji se koristi na naplatnim ulazima u skoro svim zemljama svijeta.

Mještani tjeraju turiste

Posjeta Lovćenu povećana je za oko 35 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Međutim, ističe Mrdak, sigurno je da bi isti podaci govorili i o većoj posjećenosti i zainteresovanosti turista da nije prisutan aktuelni problem sa pojedincima-mještanima Njeguša, Bajica i Bjeloša, koji ometaju regularnu naplatu ulaza u Nacionalni park, oštećuju infrastrukturu na naplatnom-info punktu i ujedno upućuju loše poruke potencijalnim posjetiocima.

Galerija

Preporučujemo za Vas