REVIZIJA

Haos u Fondu za manjine: Ne znaju gdje im idu pare

Kontrola trošenja novca građana pokazala da se i dalje ne kontrolišu "projekti" za unapređivanje položaja nacionalnih zajednica
109 pregleda 14 komentar(a)
Fond za manjine, Safet Kurtagić, Miroslav Marić, Foto: Boris Pejović
Fond za manjine, Safet Kurtagić, Miroslav Marić, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 10.07.2012. 19:17h

Čelni ljudi Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u najvećem dijelu nijesu ispoštovali preporuke Državne revizorske institucije (DRI), naročito u dijelu koji se tiče kontrole trošenja novca i realizacije projekata.

Uprkos tome što su u Izvještaju DRI iz 2010. godine upozoreni da u radu te institucije postoji “veći broj nepravilnosti i nedostataka u poslovanju” i to u dijelu: funkcionisanja sistema internih kontrola, računovodstvenih evidencija, pravne regulative, raspisivanja konkursa za raspodjelu novca za projekte, izvještaja o realizaciji projekata i zaključivanja ugovora, direktor Safet Kurtagić i Upravni odbor Fonda su od devet preporuka ispoštovali samo četiri.

U novom Izvještaju revizora navodi se kako je “realizacijom određenog broja preporuka Fond unaprijedio poslovanje u dijelu funkcionisanja sistema internih kontrola, rada računovodstveno-finansijske službe: “Takođe, unaprijeđeno je poslovanje donošenjem novog Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za vrednovanje projekata čiji je sastavni dio novi prijavni list i tabele za bodovanje i ocjenjivanje projekata”.

Menadžment Fonda, uprkos tome što je ranije upozoren, nije precizirao obavezu podnosioca projekata da dostavljaju indikatore učinaka, niti su utvrđeni kriterijumi za vrednovanje projekata

Tako se u dokumentu navodi da menadžment Fonda, uprkos tome što je ranije upozoren, nije precizirao obavezu podnosioca projekata da dostavljaju indikatore učinaka, niti su utvrđeni kriterijumi za vrednovanje projekata.

Korisnici novca, što su do sada najviše bili savjeti nacionalnih manjina i nevladine organizacije bliske članovima Upravnog odbora Fonda ili u kojima su osnivači bili članovi Upravnog odbora i dalje dostavljaju izvještaje o realizaciji projekata sa zakašnjenjem, bez dokaza o plaćanjima, dok u pojedinim dostavljenim izvještajima realizovane aktivnosti nijesu identične aktivnostima iz konkursnih prijava, a Fond “nije kontrolisao dostavljene izvještaje”.

“Fond nije kontrolisao realizaciju projekata, kao ni kontrolu trošenja novca”, piše, između ostalog, u Izvještaju DRI.

Poslovanje Fonda već godinama izaziva kontroverze, a krajem prošle godine, Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava i NVO Građanska alijansa (GA) podnijeli su krivičnu prijavu državnom tužiocu protiv članova Upravnog odbora Fonda zbog zloupotrebe službenog položaja.

Krivične prijave podnesene su protiv: Šukrije Cikotića, Muse Đoka, dr Avdula Kurpejovića, dr Miroslava Marića, Muhameda Ukovića, dr Momčila Vuksanovića, Orhana Šahmanovića, Đorđa Pinjatića, dr Halila Dukovića, Husnije Šabovića, Ljerke Dragičević, Hidajete Bajramspahić, Rifata Rastodera, dr Amera Halilovića i Mehmeta Bardhija.

Krajem prošle godine, parlamentarci koji su od osnivanja sjedjeli u Upravnom odboru Fonda, izuzev Mehmeda Bardhija, dali su ostavku na to mjesto jer ih Zakon o konfliktu interesa na to obavezuje.

Preporučujemo za Vas