UNIVERZITET ĆUTI

Komisija bez konkretnog stava da li je Bečićev rad plagijat

Državna visokoobrazovna ustanova ne odgovara na ključna pitanja
3704 pregleda 7 komentar(a)
Plagijat ili ne - Ekonomski fakultet, Foto: Boris Pejović
Plagijat ili ne - Ekonomski fakultet, Foto: Boris Pejović

Komisija za ocjenu magistarskog rada lidera Demokratske Crne Gore nije dala stav o tome da li je teza Alekse Bečića plagijat ili nije, a na to pitanje odbija da odgovori i Univerzitet Crne Gore.

Izvještaj komisije, koju su činila tri profesora sa ustanova iz Srbije i Hrvatske, u zaključcima ne daje ocjenu da li je Bečićev rad plagijat i nema predloga šta Senat UCG treba da odluči. Tvrdi se da je Bečić “nekorektno citirao” 21,4 odsto rada.

Rektorat UCG, na čijem je čelu Danilo Nikolić, umjesto da odgovori na konkretna pitanja, saopštio je juče da će se svaki slučaj razmatrati u skladu sa septembarskom Odlukom Senata, na osnovu koje se mogu provjeravati radovi nastali prije 30. aprila 2015.

Međutim, u odluci Senata od pet članova, nema odgovora na najznačajnije pitanje - koliko se procenata rada, prepisanih od drugih autora, a koji nijesu citirani, smatra plagijatom.

Iako je prorektorica Nataša Kostić u izjavi sa kraja novembra 2018. ustvrdila da je stav UCG da to bude 30 i više odsto, ovaj procenat ne postoji u aktuelnim zvaničnim aktima Univerziteta.

Posljednji Etički kodeks, koji se može naći na sajtu ucg.ac.me je iz 2015. Iako zabranjuje plagijarizam, ne precizira koliki je procenat podudarnosti potreban za proglašenje rada plagijatom.

Rektorat juče nije odgovorio na pitanja “Vijesti” ko će donijeti konačnu odluku o tome da li je magistarska teza lidera Demokrata plagijat ili nije i na osnovu čega, ako već nalaz komisije ne sugeriše konkretan odgovor na to pitanje.

Pitali smo i o zakjljučku komisije, prema kojem je utvrđeno da 21,4 odsto nije “korektno citirano” i šta je definicija “korektnog citiranja”.

Komisija u zaključcima takođe tvrdi da je “jako teško retroaktivno utvrđivati činjenično stanje”, a na šta su “Vijesti” upozoravale, nakon donošenja septembarske odluke Senata u vezi sa retroaktivnim provjeravanjem plagijata, ali UCG nije saopštio stav ni na ovo naše pitanje.

Kako u zaključcima još stoji i da je bilo propusta u proceduri, između ostalog i zbog, “probijanja rokova vezanih za donošenje i dostavljanje izvještaja o ocjeni rada”, iz Rektorata je juče bilo nemoguće saznati da će zbog toga komisija Ekonomskog fakulteta pred kojom je Bečić branio rad (profesori Milan Lakićević, Anđelko Lojpur i Slobodan Lakić), ali i Vijeće fakulteta koje je ljetos u svom saopštenju tvrdilo da su sve ove formalne procedure u slučaju lidera Demokrata ispoštovane.

Za inostranu komisiju sporan je i “visok nivo sličnosti između pojedinih djelova diplomskog i magistarskog rada”.

“Postoji niz grešaka i značajnih propusta u spisku literaturi, visok stepen neusaglašenosti sa fusnotama”, tvrdi komisija.