nema odgovora

Građanska Alijansa traži potpunu javnost rada NVO, samo Vukčević vidi kršenje Zakona

Pomoćnik ministra MUP-a odbio inicijativu Građenaske alijanse da se u onlajn registru NVO sektora objavljuju i i imena njihovih osnivača
0 komentar(a)
Ažurirano: 19.05.2012. 17:22h

Koordinator programa ljudskih prava u Građanskoj alijansi (GA) Milan Radović obratio se ministru MUP-a Ivanu Brajoviću sa inicijativom da se obezbijedi mogućnost pretrage po licima u Registru nevladinih organizacija koji vodi taj resor, sa ciljem potpune javnosti rada NVO.

Pretregu je trenutno moguće obaviti jedino putem imena NVO, a ne preko imena osnivača ili izvršnih direktora tih organizacija.

Prije obraćanja Brajoviću, GA je dala sugestiju pomoćniku ministra Veselinu Vukčeviću, koji je ustvrdio da ovakva inicijativa nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, dok nadležna Agencija tvrdi da nema ništa sporno u tome da se u Registru NVO nađu imena i prezimena i da se time ne krši propis.

Iako se GA Brajoviću obratila 19. aprila, do danas nijesu dobili odgovor.

"GA se ranije obratila pomoćniku MUP-a Veselinu Vukčeviću koji je saopštio da takva mogućnost nije prihvatljiva jer bi bila u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Nakon toga smo zatražili mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka - da li je obezbjeđivanje mogućnosti pretrage po licima u elektronskom registru NVO u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Od Agencije smo dobili mišljenje, da obezbjeđivanje mogućnosti pretrage po licima nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da uvođenjem opcije pretraga po licima predstavlja tehničko a ne pravno pitanje", stoji u obraćanju Radovića.

Radović je istakao da se u praksi, u poslednje vrijeme, često navode razlozi i opravdanja zatvorenosti institucija prema javnosti, radi "zaštite ličnih podataka"

On je dodao da "Agencija smatra i da uvođenje opcije pretrage po licima za članove Upravnih odbora NVO-a nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti".

"G. Brajoviću, molimo vas da učinite napor i da u elektronskom registru NVO obezbijedite mogućnost pretrage po licima, odnosno osnivačima i članovima Upravnih odbora NVO, a naročito imajući u vidu mišljenje Agencije i činjenicu da se imena osnivača već nalaze u registru da su kao takva dostupna javnosti".

Vukčević je, u šta su se "Vijesti" uvjerile uvidom u njegovu elektronsku prepisku sa Radovićem, ustvrdio da je "u vezi predloga da se proširi opcija za pretragu kroz elektronski registar NVO i po licima koja su njihovi osnivači obavio potrebne konsultacije sa informatičarima i kolegama koji su odgovorni za praćenje propisa iz oblasti zaštite ličnih podataka".

"Ipak, sumnjamo da je u pitanju ili neznanje ili želja da se prikriju manipulacije unutar NVO sektora, što je rezultat toga da ga je neko instruirao da se donese ovakvo rješenje"

"Za uvođenje opcije da se Registar NVO pretražuje po licima nema pravnog osnova. Zakon o zaštiti ličnih podataka, propisuje da se lični podaci mogu obrađivati samo ako za to postoji pravni osnov. Shodno navedenom Zakonu i pretraživanje je obrada ličnih podataka", ustvrdio je Vukčević.

U mišljenju Agencije za zaštitu ličnih podataka, koje je potpisao predsjednik Savjeta Šefko Crnovršanin stoji da “obezbjeđivanje mogućnosti pretrage po licima uz isključivo korišćenje imena i prezimena u elektronskom registru NVO, koji se zakonski javno objavljuje, nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”.

"Dakle, pitanje pretrage po licima ili nazivima NVO je stvar tehničke prirode, a ne većeg obima podataka u odnosu na onaj koji se već zakonski obrađuje i objavljuje na sajtu nadležnog ministarstva, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti".

Radović je kazao "Vijestima" da u GA "ne znaju da li je pomoćnik ministra ovakvim odgovorom pokušao da ide linijom manjeg otpora i da li je uređivanje ovog pitanja MUP-u manje bitno".

"Ipak, sumnjamo da je u pitanju ili neznanje ili želja da se prikriju manipulacije unutar NVO sektora, što je rezultat toga da ga je neko instruirao da se donese ovakvo rješenje".

"Ako MUP ne promijeni rješenje, nećemo moći da saznamo više o konfliktima interesa u NVO sektoru, ljudima koji imaju na desetine nevladinih organizacija, kao ni informacije o tome ko je u rukovodećim organima civilnog sektora. Imaćemo registar koji neće služiti i doprinostiti javnom radu NVO i posao će po ovom pitanju biti obavljen na pola. Demokratska vlada na ovakve pogrešne zaključke funkcionera reaguje ispravkom i kaznom, a ne ćutanjem i zabijanjem glave u pijesak", ocijenio je Radović.

Opstrukcijeili neznanje

Radović je istakao da se u praksi, u poslednje vrijeme, često navode razlozi i opravdanja zatvorenosti institucija prema javnosti, radi "zaštite ličnih podataka".

"Takvih primjera ima dosta i mi smo imali sličan kada nam je Glavni grad zabranio spiskove zaposlenih (imena, prezimena, pozicije i stručnu spremu), što smo dobili nakon intervencije Upravnog suda".

"Da su u pitanju zloupotrebe državnih institucija teško je utvrditi, ali svakako se ne mogu u svim tim slučajevima isključiti i te namjere. Sa druge strane mislim da ima i neznanja. S obzirom na to da je zaštita ličnih podataka relativno nova oblast, dobra praksa naših institucija bi bilo da urade konsultacije sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka prije nego što donesu odluke", rekao je Radović.

Galerija

Preporučujemo za Vas