Leković: U kolo kad hoćete, iz kola kad Komisija kaže

Novi zakon koji stupa na snagu predviđa da funkcioner u roku od 30 dana po stupanju ili odlasku sa funkcije mora Komisiji dostaviti imovinski karton, ali i strožije novčane kazne
0 komentar(a)
Leković, Foto: Boris Pejović
Leković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 20.12.2011. 12:27h

Ograničenja u vršenju javnih funkcija su ključna, ocijenio je na seminaru o sprovođenju Zakona o sprečavanju sukoba interesa predsjednik Komisije Slobodan Leković.

On je naglasio da je jedno od ključnih ograničenja to što i bivši funkcioneri godišnji izvještaj o imovini i prihodima godinu dana nakon prestanka funkcije.

"U kolo se može kad god hoće, a iz kola kad Komisija kaže", poručio je Leković.

Prema njegovim riječima, najčešći prekršaji zakona su nepradavanje godišnjih izvještaja, nepotpuni ili netačni podaci u obrascima, nespojivost funkcija, člavnstvo u više upravnih odbora, neprenošenje prava upravljanja u privatnom preduzeću na neko drugo, nepovezano lice.

Leković ističe da je zbog ovih prekršaja tokom 2011. Komisija podnijela 248 prekršajnih prijava sudovima, koji su obradili 299, jer je oko 80 slučajeva ostalo neriješeno od prošle godine.

"Državni službenik ne smije da zloupotrebljava rad u cilju ostvarivanja privatnog interesa, prima poklone osim protokolarnih", rekla je Vuković

Direkto Direkcije za javne nabavke Mersad Mujević opomenuo je da i u toj oblasti može doći do sukoba interesa, zbog čega je to pitanje tretirano novim Zakonom o javnim nabavkama.

"Direktni sukob interesa je ako osoba koja je uključena u proses javne nabavke vlasnik ili suvlasnik preduzeća koje se javlja kao ponuđač. Ukoliko osoba uključena u pros ima srodnika čija se firma javlja kao ponuđač, radi se o nepotizmu. Situacije u kojima se prijatelji javljaju kao ponuđači vode u kronizam", poručio je Mujević.

Direktorka Uprave za kadrove Svetlana Vuković istakla je da novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima predviđa da oni moraju "savjesno, nepristrasno i odgovorno obavljati posao, otklanjati sumnje u nastanak i razvoj korupcije, zbog čega se moraju donijeti planovi integriteta".

"Državni službenik ne smije da zloupotrebljava rad u cilju ostvarivanja privatnog interesa, prima poklone osim protokolarnih", rekla je Vuković.

Komisija, Direkcija i Uprava imaju potpisane sporazume o saradnji, a kako je saopšteno, od 1. marta 2012. zajedno će raditi na provjerama tačnosti podataka iz izvještaja funkcionera.

Bonus video: