novi oglas

Iduće godine 500 obroka u Narodnoj kuhinji

Obroci će se servisirati u Narodnoj kuhinji na Koniku, a određen broj se dostavlja na kućnu adresu
0 komentar(a)
narodna kuhinja, Foto: Zoran Đurić
narodna kuhinja, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 31.10.2011. 16:38h

Sekretarijat za socijalno staranje objavio je oglas za raspodjelu 500 besplatnih dnevnih obroka za narednu godinu, a rok za podnošenje prijava trajaće narednih 15 dana.

Obroci će se servisirati u Narodnoj kuhinji na Koniku, a određen broj se dostavlja na kućnu adresu.

Pravo prijava imaju lica i porodice koje se zbog materijalnih, zdravstvenih, stambenih i drugih razloga nalaze u stanju socijalne potrebe (lica bez redovnih primanja, te korisnici: MOP, naknade za njegu i pomoć drugog lica, lične invalidnine, najniže penzije i slično).

Prednost u ostvarivanju prava na besplatan obrok, kako se navodi u oglasu, imaće samohrana lica, koja zbog trajne promjene zdravstvenog stanja, invalidnosti ili starosti nijesu u mogućnosti da pripreme obrok, zatim sa tjelesnim, mentalnim i senzornim smetnjama, kao i sa teškim hroničnim ili malignim oboljenjima, te oni bez prebivališta i smještaja.

Zainteresovani su dužni da za sebe i članove svoje porodice prilože dokaz o prebivalištu (fotokopija biometrijske lične karte), dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva, izvod iz matičnog registra rođenih za članove domaćinstva, dokaze o prihodima članova, kao i o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva.

Status lica bez prebivališta i smještaja dokazuje se potvrdom organa nadležnog za poslove socijalne zaštite.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na šalteru Sekretarijata za socijalno staranje, u Ulici Vuka Karadžića 16, a gdje zainteresovani mogu dobiti više informacija, kao i na telefon 020-447-168.

Preporučujemo za Vas