Trpe jer nemaju novca ni za razvod

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica sa još deset nevladinih organizacija, podnijeće do kraja sedmice inicijativu Skupštini Glavnog grada, čijim bi se usvajanjem ženama žrtvama nasilja omogućila besplatna pravna pomoć.
0 komentar(a)
Ažurirano: 08.03.2011. 21:40h

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica u partnerstvu sa deset nevladinih organizacija i uz podršku Fonda za aktivno građanstvo, podnijeće do kraja ove sedmice inicijativu Skupštini Glavnog grada, čijim bi se usvajanjem ženama žrtvama nasilja omogućila besplatna pravna pomoć.

Izvršna direktorica SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica Biljana Zeković saopštila je da su izmjene i dopune Odluke o službi pravne pomoći neophodne, kako bi njome bile obuhvaćene i najugroženije kategorije stanovništva.

“Odluka onemogućava pristup pravnoj pomoći velikom broju žrtava porodičnog nasilja, naročito žena. Prije svega zato što siromaštvom ugrožena žena ne može steći pravo na socijalnu pomoć, ukoliko službi Centra za socijalni rad ne dostavi dokumentaciju kojom će dokazati da je brak razveden ili uz mnogo napora i intervencija dokaz da je podnijela tužbu za razvod”, objasnila je Zeković.

Obraćanje Opštini košta 65 eura

Samo pisanje tužbe kancelariji opštinske pravne pomoći, po njenim tvrdnjama, košta 65 eura “što postaje glavni uzrok zbog čega veliki broj žena koje napuste bračnu zajednicu ne podnosi tužbu za razvod”.

“Ovakva situacija nosi dalekosežne posljedice. Žene se zbog siromaštva ne usuđuju da uđu u brakorazvodnu parnicu, ne mogu da ostvare pravo na socijalnu pomoć, i dalje su izložene permanentnom nasilju, otmici djece i slično. Ovakva odluka osporava pravo na pravično i efikasno korišćenje pravne pomoći za minimum 70 odsto potencijalnih korisnica ugroženih siromaštvom”, objasnila je Zeković.

Po njenim tvrdnjama, žrtvama porodičnog nasilja neophodno je obezbijediti besplatnu pravnu pomoć i uskladiti Odluku sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

“Ukoliko ovaj problem ne bude riješen na lokalnom nivou, žrtve nasilja će i dalje biti obespravljene, tj. biće im uskraćeno pravo na pomoć i zaštitu”, saopšteno je juče.

NVO je samo prošle godine imala oko 300 poziva

Izvršna direktorica SOS telefon za žene je kazala da veliki broj žena i djece u Podgorici trpi nasilje, a ta NVO je samo prošle godine imala oko 300 poziva, od čega je preko 180 žena dobilo besplatnu pravnu pomoć.

“Sve to rade žene, samoinicijtivno, bez podrške države”, rekla je ona.

Ana Tonić, ispred Akcije za ljudska prava, upozorila je da nijesu rijetki slučajevi kada se dešavaju i ubistva, jer se prijave zbog nasilja u porodici nijesu ozbiljno shvatale.

Fondacija Banka hrane je juče uz pomoć firmi Hemko, Bar-kod i Merkator CG donirala higijenske pakete za 55 samohranih majki, koje se nalaze na spisku Centra za socijalni rad Podgorica, saopštila je ta institucija.

Da bi uljepšali ovaj dan, Banka hrane je uz pomoć cvjećare Habitat poklonila i po jednu ružu tim ženama.

Bonus video: