Veljovićev rad originalan jer je "pravilno" prepisao

U magistarskoj tezi direktora Uprave policije 59 puta citirano iz udžbenika za treću godinu Pravnog fakulteta njegovog mentora Milenka Kreće, ali je komisija koja je kontrolisala rad saopštila da se ne radi o plagijatu jer se “podatak o citiranoj referenci pojavljuje obavezno dva puta”
11815 pregleda 30 komentar(a)
Veselin Veljović, Foto: Luka Zeković
Veselin Veljović, Foto: Luka Zeković

Iako je 59 puta citirao iz udžbenika svog mentora Milenka Kreće, odnosno oko 40 strana, magistarski rad direktora Uprave policije Veselina Veljovića nije plagijat, već originalan i samostalan, tvrdi eksterna komisija koju je Pravni fakultet formirao da bi se provjerila autentičnost rada.

Izvještaj će sjutra biti razmatran na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, a potpisuju ga tri profesora iz Bosne i Hercegovine - Stanko Bejatović, Enes Hašić i Ljubinko Mitrović. Prvobitno je Pravni fakultet u januaru najavio drugačiji sastav komisije, tvrdeći tada da se radi o stručnjacima “iz referentnih institucija i država Evropske unije”. Dekan Velimir Rakočević kazao je tada da komisiju čine redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani Vid Jakulin, vanredni profesor Univerziteta „Aperion“ u Banjoj Luci Ljubinko Mitrović i profesor Pravnog fakulteta u Osijeku Tunjica Petrašević.

U međuvremenu, saznaju “Vijesti”, Jakulin i Petrašević su otkazali učešće u radu komisije, a zamijenili su ih profesor Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu Hašić i Pravnog fakulteta u Banjoj Luci Bejatović.

“Raspisali smo javni poziv za učešće u komisiji. Dva od tri izabrana profesora su nam saopštila da ne mogu ispoštovati rok od mjesec dana za realizaciju kontrole, već da im treba nekoliko mjeseci zbog svojih obaveza. Namjera je bila da budemo efikasni, a ne da razvlačimo proces, pa su tako na kraju izabrani profesori koji su mogli da izađu u susret zahtjevu u vezi s rokom završetka kontrole”, kazao je Rakočević juče “Vijestima”.

Na pet strana izvještaja, tročlana ekspertska komisija iz BiH za dvadesetak dana utvrdila je da je rad direktora Uprave policije iz 2010. “rezultat originalnog i samostalnog naučnog istraživanja”.

Komisija Senatu, prema informacijama “Vijesti”, nije priložila materijal dobijen korišćenjem softvera za provjeru plagijata “iThenticate”.

“Na osnovu analize magistarskog rada “Međunarodno priznanje države u međunarodnom javnom pravu” autora dr Veselina Veljovića, drugih relevantnih publikacija iz ove oblasti, kao i primjenom metoda za detekciju plagijata - licenciranog softvera iThenticate koji je pokazao da ne postoje elementi koji se mogu tumačiti kao plagijat, utvrđeno je da u kvalitativnom i kvantitativnom smislu ovaj rad ispunjava standarde magistarskog rada... Podatak o citiranoj referenci pojavljuje se obavezno dva puta. Prvi put u tekstu rada, a drugi put u popisu korišćene literature. Izvori su citirani egzaktno i jednoobrazno”, stoji u nalazu Komisije.

Senat UCG će se sjutra izjasniti i o izvještaju komisije za provjeru autentičnosti magistarskog rada lidera Demokrata Alekse Bečića.

Komisija za procjenu Bečićevog rada u zaključcima nije dala konačan stav da li se radi o plagijatu ili ne.

Komisija, koju su činili redovni profesor Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije Beogradske bankarske akademije Dejan Erić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Lidija Dedi i docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu Silvia Golem, radila je tri mjeseca, predala izvještaj na preko 100 strana, ali nije odgovorila na glavno pitanje.

U tom izvještaju, kako su mediji ranije objavljivali, komisija je ocijenila da se “21,4 odsto ukupnog obima ne može smatrati autentičnim radom jer je preuzet bez korektnog citiranja”.

Komisija je našla i da je Bečić koristio djelove svog diplomskog rada, a koje navodno nije adekvatno citirao. Za komisiju koja je kontrolisala rad lidera Demokrata, sporan je i dio procedure (koju je sproveo Ekonomski fakultet i nadležni na njemu), a koji je prethodio odbrani magistarske teze.

Dedi nije potpisala izvještaj

U slučaju magistarskog rada lidera Demokrata, članovi Senata UCG će razmatrati nalaz komisije koju su potpisala dva od njena tri člana.

“Takođe vas obavještavam da je komisija najveći dio analize rada i pisanja izvještaja uradila u punom sastavu, međutim zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, član Komisije prof. dr Lidija Dedi objektivno nije bila u mogućnosti da nastavi rad, o čemu je na profesionalan način obavijestila ostale članove, te se iz tog razloga njen potpis ne nalazi na finalnom izvještaju”, navodi se u dokumentu koji potpisuje dekan Ekonomskog fakulteta Nikola Milović, a koji je upućen rektoru UCG Danilu Nikoliću.

Popović: Politička, a ne akademska pozadina ova dva slučaja

“U procjeni autentičnosti magistarskih radova Alekse Bečića i Veselina Veljovića postoje neopravdano različiti pristupi koji kreiraju sumnju da se radi o obradama sa političkom pozadinom, a ne striktno akademskom”, kazala je “Vijestima” Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

“Ogromnim brojem strana u slučaju Bečića se pokušava skriti činjenica da se radi o krnjem izvještaju bez zaključka i iza kojeg, čak i takvog, ne stoji jedna članica komisije. Na drugoj strani, u slučaju Veljovića imamo samo jednog člana iz inicijalno javno objavljene Komisije sa dva nova i površnu obradu sa decidnim zaključkom koji ne prati adekvatan materijal. Ovo potvrđuje da UCG pristaje da bude u službi određenih partijskih interesa i to bez imalo truda da to prikrije, čime dodatno svoj ugled narušava”, zaključila je Popović.

Bonus video: