SJEČA STABALA NIJE DOZVOLJENA

Dozvola za 90 plovila na Crnom jezeru nikada nije izdata

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma su naveli da je Plan privremenih objekata u NP “Durmitor” donijet nakon pribavljenih mišljenja nadležnih direktorata, Opštine i Nacionalnih parkova
2948 pregleda 14 komentar(a)
Na lokalitetima gdje je planirano postavljanje bungalova nije dozvoljena sječa stabala u procesu montaže objekata, Foto: Obrad Pješivac
Na lokalitetima gdje je planirano postavljanje bungalova nije dozvoljena sječa stabala u procesu montaže objekata, Foto: Obrad Pješivac
Ažurirano: 05.04.2019. 10:09h

Za 90 plovila na Crnom jezeru nikada nije izdata dozvola, niti su oni planirani Planom privremenih objekata, dok na lokalitetima gdje je planirano postavljanje bungalova nije dozvoljena sječa stabala u procesu montaže objekata.

To su “Vijestima” saopštili iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Iz Ministarstva navode da su izmjenama i dopunama Plana privremenih objekata koje je donijelo Ministarstvo u aprilu 2018. godine, na lokaciji Crno jezero planirani otvoreni šank sa terasom površine 160 kvadrata sa terasom od 150 kvadrata, terasa uz šank bar površine 100 kvadrata, dječija igraonica od 150 kvadrata, vještački alpinistički zid površine u osnovi tri, a visine osam metara, avanturistički park površine do 1 hektara, pult za bicikla (do 20 kvadrata), do 30 eco lodge kućica, maksimalne površine 38 kvadrata, pješački most, platforma za kanue, kajake i drvene čamce, bioprečišćivači i bazeni za vodu

"Jasno je propisano da je prilikom izgradnje i funkcionisanja objekata, potrebno voditi računa da se uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru. Takođe, neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u smislu forme i boje u specifični prostorni kontekst kroz pejzažno oblikovanje. Napominjemo da je za lokalitete gdje su planirani bungalovi Planom jasno naznačeno da se ‘ne planira i ne dozvoljava sječa stabala u procesu montaže objekata’“, kažu u Ministarstvu, na čijem je čelu Pavle Radulović.

Na pitanje zašto o Planu privremenih objekata nije organizovana javna rasprava, s obzirom na značaj tog područja i obim aktivnosti koji je planiran, iz Ministarstva su odgovorili da je on donijet na osnovu “prethodno pribavljenog mišljenja svih subjekata određenih Zakonom”.

"Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, na osnovu kojeg je i donijet važeći Plan propisano je da se na području prostornog plana posebne namjene mogu se postavljati privremeni objekti u skladu sa planom objekata privremenog karaktera. Plan je donijelo Ministarstvo, za period od tri godine, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih direktorata, lokalne samouprave, kao i preduzeća osnovanog za upravljanje područjem posebne namjene za koje se plan donosi”.

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” kako je moguće da je planirano toliko objekata u srcu Nacionalnog parka i da li smatraju da će to ugroziti veoma osjetljivo područje, oni su naveli da su ti objekti planirani u okolini postojećeg restorana Crno jezero, u svrhu obogaćivanja turističke ponude Žabljaka.

“Važno je napomenuti da 90 plovila nijesu planirane aktuelnim Planom privremenih objekata niti je dozvola za njih ikada izdata. Shodno mišljenju Direktorata za zaštitu životne sredine, na projekat postavljanja svakog objekta, neophodno je uraditi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja”, piše u odgovoru.

Iz Ministarstva se nisu složili sa konstatacijom da je sa zakupcem, firmom “Explorer”, sklopljen ugovor, koji je izuzetno nepovoljan po državu, Nacionalne parkove, Opštinu i turističke poslenike na Žabljaku.

“Naprotiv, nejasno je na osnovu čega ste to zaključili, jer su privremeni objekti i sam restoran u državnom vlasništvu. Od toga će država i lokalna zajednica ubirati prihode, a u krajnjem biće obogaćena turistička ponuda Žabljaka i Crne Gore”.

Nismo obavijestili UNESCO

Iz Ministarstva su naveli da o planovima u zaštićenom području nisu obavijestili UNESCO.

“Budući da se radi o planu privremenih objekata, a ne trajnih struktura u prostoru, nismo obavještavali UNESCO. Napominjemo da privremeni objekti moraju biti tipski objekti montažno-demontažmog karaktera, izrađeni od lako ambijentalno i estetski prihvatljhivog materijala. Kao instiutucija koja se jednako zalaže i za razvoj turizma i očuvanje životne sredine, važno nam je da u prirodni prostor ne stavimo ništa što bi narušilo prirodni poredak, a da istovremeno, poput mnogih razvijenih zemalja, možemo da valorizujemo veliki potencijal koji imamo na Žabljaku”.

Odbornici jednoglasni: Poništiti sve što je planirano

Odbornici SO Žabljak jednoglasno su donijeli zaključke kojim predlažu Ministarstvu turizma i održivog razvoja i Upravi javnih radova da stave van snage Plan privremenih objekata u dijelu koji se odnosi na NP „Durmitor“ i da ponište tender za izvođenje radova na izgradnji komunalne infrastrukture u dijelu Ulice Jovana Cvijića, od rampe do Crnog jezera.

Predloženo je da kod narednih izrada planova za NP „Durmitor“, kako jednogodišnjih tako i višegodišnjih, prethodno pribave mišljenje Skupštine opštine Žabljak.

To je epilog četvorosatnog rada po ovoj tački dnevnog reda jučerašnje sjednice. Nakon usvajanja zaključaka sjednica je nastavljena ali bez odbornika Demokrata.

Njihov čelnik Darko Šljivančanin kaže da su na sjednicu došli kako bi dali podršku građanskim protestima usmjerenim protiv investicija kod Crnog jezera.

“Zbog afere „Koverta“ bojkotujemo sjednice a daljem toku ove sjednice nećemo prisustvovati jer sumnjamo da je i kod planiranih investicija kod Crnog jezera prisutna „Koverta“, kazao je Šljivančanin.

Fidelity: Planirano po 30 čamaca, kanua i kajaka

Vlasnik “Explorera” Luka Bulatović kazao je da nije tačno da će se na Crnom jezeru “naći 90 brodova”.

Iz konsultantske kuće Fidelity Consulting, međutim, navode da to nije tačno, jer je u biznis planu koji je ta firma priložila uz Ugovor, u dijelu koji se tiče predviđenih investicionih ulaganja navodi se da je predviđena kupovina 30 čamaca, 30 kanua i 30 kajaka, što bi koštalo 87.000 eura.