OKRUGLI STO

HN: Građani nezainteresovani jer su neinformisani i malo se uvažavaju njihovi predlozi

Pravo građana je da budu, ne samo informisani, već i da se pitaju kako se troši novac koji kao poreski obveznici plaćaju opštini, kazala je Marina Vuksanović predsjednica NVO Nada
468 pregleda 0 komentar(a)
Sa okruglog stola, Foto: Slavica Kosić
Sa okruglog stola, Foto: Slavica Kosić

Građani veoma malo i rijetko učestvuju u kreiranju opštinskog budžeta,jer su neinformisani I malo se uvažavaju njihovi predlozi, rečeno je na današnjem okruglom stolu „Vrijeme je za participativno budžetiranje na lokalnom nivou“ koji je održan u Herceg Novom.

Milica Krivokapić iz NVO Nada je kazala da su na osnovu ankete koju su u Herceg Novom radili na uzorku od 220 ispitanika, utvrdili da je uvid u nacrt ili odluku o budžetu imalo samo samo 10,9 odsto građana, a 7, 3 odsto ispitanika su kazali da su pročitali ili znaju gdje se može naći završni račun budžeta.

“Samo njih 15 učestvuje na javnim raspravama o budžetu opštine , a kao problem su iskazali neznanje i nedovoljnu informisanost o tome kada se one održavaju. Na pitanje da li vas u Mjesnoj zajednici informišu o tome koje projekte predlažu da se finasiraju iz opštinskog budžeta, 91,9 odsto građana je odgovrilo da ne znaju. Veliki je i postotak građana koji ne znaju šta su operativni i kapitalni budžet- 77,3 odsto ispitanika odgovorilo je da ne zna šta se finansira iz operativnog, a šta iz kapitalnog, budžeta”, saopštila je Krivokapić.

I Tivćani, ako je suditi po anketi iz koja je rađena u okviru projekta „Moja odgovornost za dobrobit“ pod sloganom „Kreirajmo budžet zajedno“ 2013. Godine, malo znaju o samom procesu kreiranja budžeta kao i o tome šta u stvari predstavlja sami budžet.

“O tome najbolje govori podatak da je čak 98% građana na pitanje „Da li su se ikada susreli sa terminom – budžet opštine – i da li znaju šta znači taj termin“ odgovorilo da ne zna. Kao i na pitanje kako se troše sredstva iz budžeta, čak 80 odsto ispitanika je odgovorilo da ne zna”, kazala je pomoćnica sekretarke Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode u opštini Tivat, Dragana Frančesković.

“Ako 10 godina preduzeće ukazuje na realne probleme, dokazuju da se neke stvari ne rade kako treba, dostavlja zahtjev sa realnim nacrtima, a dobije ono što neko zacrta 1. januara, što bi se ja mučila i trošila vrijeme a ima toliko drugih prioriteta, objasnila je Direktorica komunalno stambenog preduzeća Jasmina Konjević, zašto ovo preduzeće koje održava 85 odsto infrastrukture opštine nije učestvovalo u kreiranju budžeta hercegnovske opštine.

Pravo građana je da budu, ne samo informisani, već i da se pitaju kako se troši novac koji kao poreski obveznici plaćaju opštini, kazala je Marina Vuksanović predsjednica NVO Nada

“Uključivanje javnosti u ranim fazama planiranja i pripreme budžeta kao i nadzor nad izvršenjem budzeta je jako važno za građane jer mogu da daju predloge i utiču na prioritete za finansiranje od najšireg interesa za lokalnu zajednicu. Odgovornost je na loklalnoj samoupravi i da građane informiše o tome šta je uradila sa novcem građana koji joj je povjeren i prikaže konkretne rezultate programa i planova koje je sprovela, istakkla je Vuksanović.

Okrugli sto koji je okupio predstavnike opštine, NVO, preduzeća, mjesnih zajednica i odbornike organizovan je u okviru projekta “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” , koji NVO ada sprovodi od januara .

Projekat “Naš novac-Vaša ili naša odgovornost” je podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta “Money Watch – Civilno društvo, čuvar budžeta”, koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne finansije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gori.