PODZEMNI KONTEJNERI NA VIŠE LOKACIJA

“Čistoći” je potrebna i pomoć građana

U “Čistoći” su svjesni da su nelegalne deponije veliki problem za grad
941 pregleda 0 komentar(a)
Podzemni kontejneri, Foto: Glavni grad
Podzemni kontejneri, Foto: Glavni grad
Ažurirano: 17.04.2019. 20:07h

Početkom marta je, ugradnjom dva polupodzemna kontejnera na lokacijama Trg Nezavisnosti i Ulice Novaka Miloševa, zvanično počela implementacija projekta odvojenog sakupljanja otpada – odlaganjem ’suve’ i ’mokre’ frakcije. Građani mogu odlagati otpad po principu dvije posude.

U jednoj posudi “suva” frakcija odlagaće se papir, karton, plastika, metal i staklo, a u posudi “mokra” frakcija sve vrste komunalnog otpada koje nijesu sadržane u suvoj frakciji otpda, ne uključujući kabasti otpad i jestiva ulja i masti.

“Projekat implementacije ‘’suve’’ i ‘’mokre’’ frakcije putem dvije posude daće očekivane efekte, onda kada građani u potpunosti prihvate ponuđenu mogućnost i prepoznaju kao obavezu pravilnog odlaganja otpada, a “Čistoća” će pored unapređenja komunalne infrastrukture intenzivno raditi na edukaciji, prvenstveno najmlađih uzrasta, koristeći mogućnost organizovanja radionica, dostave brošura, posjeta reciklažnim dvorištima i drugog.”, kaže izvršni direktor “Čistoće” Andrija Čađenović.

Čađenović ističe i da je firma sprovodi i plan i dinamiku sakupljanja i pražnjenja posuda za biljni i kabasti otpad na teritoriji Glavnog grada.

“Odredili smo 41 lokaciju na kojoj će u određenim danima i terminima biti postavljene posude–kontejneri zapremine 10m³ za odlaganje biljnog i kabastog otpada, koji će biti obilježeni naljepnicama sa jasno vidljivim nazivom i ilustrovanim prikazom vrste otpada koji se odlaže u njima.U terminu od 00 do 19 časova, na utvrđene lokacije biće postavljeni zeleni (za odlaganje biljnog otpada) i narandžasti kontejneri (za odlaganje kabastog otpada), a pražnjenje posuda obavljaće se u terminu od 19 do 23časova”, kaže Čađenović.

Kontejneri će ponedjeljkom biti postavljeni na 5 lokacija u naseljima Kokoti, Farmaci, Beri. U utorak na pet lokacija u naseljima Donja Gorica, Gornja Gorica, Sadine. Srijedom na sedam lokacija u Bloku IX, Vranićima, Bloku V, dijelu grada preko Morače i na Malom brdu, četvrtkom na šest lokacija u Zagoriču i Zlatici, petkom na šest lokacija u naseljima Masline i Konik, subotom na sedam lokacija u naseljima Zabjelo, Zelenika, Pobrežje, Stari aerodrom i nedjeljom na pet lokacija u Siti kvartu, centru grada, Staroj varoši, Draču, Bloku 13/14 (prema autobuskoj stanici).

“Očekujemo da će građani prepoznati i ovaj napor Čistoće da podigne nivo higijene u gradu, uz apel da svojim ličnim doprinosom, odlažući otpad namjenski u postavljene kontejnere, pomognu da ovaj koncept u potpunosti ostvari željeni ekološki efekat.”, kaže Čađenović.

U “Čistoći” su svjesni da su nelegalne deponije veliki problem za grad.

“ ’Divlje deponije’, nastaju zbog nesavjesnog odnosa pojedinaca. Njihov broj je teško utvrditi s obzirom da se na javnim površinama i oko kontejnera kontinuirano odlaže otpad raznog porijekla (građevinski, biljni, stari namještaj i sl), često se iste lokacije čiste i po nekoliko puta u toku jedne smjene, a nerijetko se otpad odlaže na tek očišćene lokacije. Osim redovnog čišćenja, imamo i vanredne akcije čišćenja deponija. Imali smo i problema sa vandalskim ponašanjem pojedinaca, kao što je paljenje podzemnih kontejnera.”; kaže Čađenović.

Čađenović kaže da je tokom 2019. godine planirano ulaganje od 656.853,00 eura

Čađenović kaže da je tokom 2019. godine planirano ulaganje od 656.853,00 eura, a kao najznačajnije investicije pominje nabavku dva vozila autosmećar zapremine 16m³, nabavka vozila autopodizač, nabavka 300 metalnih kontejnera zapremine 1,1m³..

Sredstva planirana u budžetu Glavnog grada za 2019. godinu iznose 431.000,00 eura, a odnose se na nabavku podzemnih kontejnera, vozila autosmećar sa kranom, izgradnju reciklažnog dvorišta, kao i nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta.

Zgrada za zaposlene u “Čistoći”

U toku je i izgradnja stambene zgrade za zaposlene u “Čistoći” koja će imati 96 stambenih jedinica

U “Čistoći” vjeruju da će zgrada biti završena do kraja godine.

“Cijena kvadratnog metra iznosi 587,00 eura sa uračunatim PDV-om.Zaposleni u Čistoći će po ovoj izuzetno povoljnoj cijeni, koja je znatno niža od trenutne na tržištu, a nakon sprovedene zakonom utvrđene procedure, imati priliku da učestvuju na konkursu za rješavanje svojih stambenih pitanja.U toku su aktivnosti na pripremi oglasa koji će biti objavljen u najskorije vrijeme, a na osnovu podnijetih zahtjeva, priloženih dokaza i drugih bitnih činjenica definisanih Pravilnikom, utvrdiće se rang lista za rješavanje stambenih potreba zaposlenih, kada će veliki broj zaposlenih riješiti jedno od najvažnijih životnih pitanja kupovinom stana po povoljnijim uslovima.” kaže Čađenović

Preporučujemo za Vas