"NE DAMO LJEŠTANICU"

Protest mještana Lijeske zbog planirane gradnje male hidroelektrane

"Male hidroelektane osim negativanog uticaja na životnu sredinu, predstavljaju i socijalni problem, jer su njime najviše pogođeni stanovnici koji žive u blizini rijeka na kojima su planirane ili izgađene mHe", saopšteno iz NVO Green Home
920 pregleda 5 komentar(a)
Sa protesta, Foto: NVO Green Home
Sa protesta, Foto: NVO Green Home

Više od 50 mještana sela Lijeska, koje je od Bijelog Polja udaljeno 30 kilometara protestovalo je zbog planirane izgradnje male hidroelektrane na rijeci "Lještanici".

Kako je saopšteno iz NVO Green Home okupljanje je organizovano pod nazivom "Otpor mještana izgradnji planirane male hidroelektrane na rijeci Lještanici".

"Važno je istaći da su se i mještani Bukovice i Plava pridružili okupljanju i dali podršku mještanima Lijeske. Jasno su istakli da će pružiti podrušku svima u borbi protiv gradnje mHE, da je lokalno stanovništvo jednoglasno i da neće dozvoliti dalje oduzimanje i uništavanje rijeka", saopšteno je iz Green Home.

Dodaju da iako se male hidiroelektrane smatraju obnovljivim izvorom energije, da je njihov proces planiranja i realizacije u Crnoj Gori "u suprotnosti sa principima integralnog korišćenja rječnih tokova i nije zasnovan na principima održivog razvoja".

"Osim toga uticaj gradnje mHE na biodiverzitet je višestruk, te može dovesti do trajnog narušavanja vodotoka i gubitka kako biljnih tako i životinjskih staništa. Male hidroelektane osim negativanog uticaja na životnu sredinu, predstavljaju i socijalni problem, jer su njime najviše pogođeni stanovnici koji žive u blizini rijeka na kojima su planirane ili izgađene mHe", saopšteno je iz ove NVO.

Nataša Kovačević iz NVO Green Home je istakla da je rijeka Lještanica rijeka koja zaslužuje da bude zaštićeno područje, najmanje spomenik prirode.

"Poglavlje 27 jeste otvoreno, u skladu sa tim po Okvirnoj direktivi o vodama svaka voda koja ima dobar ekološki status mora da se zaštiti. Ovdje je pitka, pijaća voda, čiji status nije potrebno ni dokazivati. U narednom periodu predaćemo inicijativu da se ovaj slučaj otvori ispred Sektetarijata Energetske zajednice. U proteklom periodu smo prikupljali potpise za peticiju kojom tražimo uvođenje trajnog moratorijuma na izgradnju mHE. Peticija će tokom naredne nedelje biti predata Skupštini Crne Gore", rekla je Kovačević.

Danilo Mrdak, mještanin sela gdje je planirana izgradnja mHE, navodi da "sama odluka o davanju koncesije koju je donijela Vlada Crne Gore je donesena na osnovu dvije studije urađene iz kancelarije bez izlaska na teren".

"Jedini zaključak koji te studije donose je da između ovog mjesta na kom mi danas stojimo i ušća Lještanice u Ljuboviđu postoji hidropotencijal. Takav pristup je neodgovoran i lakomislen. Ugovor o koncesiji Ministarstvo ekonomije uporno odbija da nam dostavi. U samoj Lokalnoj studiji lokacije se uporno navodi da Lještanica izvire na Šljemenima. To apsolutno nije tačno. Zašto se to radi? Zato što je lokacija planiranog vodozahvata zapravo na samom izvoru Lještanice. Ono što nisu otvoreno napisali ali što je činjenica po njihovom planu Lještanicu treba zacijeviti na samom izvoru. Mi smo na javnoj raspravi ukazali da Lještanica ne izvire na Šljemenima, nego na Lještanskoj glavi. Na šta nam je odgovoreno da u nekom udžbeniku piše gdje izvire Lještanica. Zatim smo inicirali hidrometrijska mjerenja koja jasno ukazuju da iznad planiranog vodozahvata nema tečenje vode i dostavili taj dokument nadležnima iz opštine ali smo potpuno ignorisani", kazao je Mrdak.

Milun Damjanović, mještanin je istakao da će se svim legalnim sredstvima boriti i neće dozvliti da se voda vodi cijevima 5 kilometara od izvora. Navodi da niko nema pravo da budućim generacijama uskrati ovu rijeku.

"Planirane su dvije hidroelektrane i sa postojećom mHE Vrelo nizvodno znače osiromašenje voda u kompletnom vodotoku Lještanice", rekao je Damjanović.